Žáci dostávali vysvědčení. Základní škola Oslavická zvolila netradiční místo předání

26. 6. 2020

P1150147Žáci základních škol ve Velkém Meziříčí a všude po celé republice převzali svá vysvědčení. Zásadním zlomem v životě je určitě vysvědčení pro žáky devátých ročníků, kteří právě zakončili povinnou školní docházku a čeká je další životní fáze na vybraných středních školách. Část z nich zůstane studovat v Meziříčí a část se rozuteče do Jihlavy, Třebíče, Brna a dalších měst.

Na Základní škole Oslavická předávali vysvědčení netradičně na zadním nádvoří a vlivem počasí také v tělocvičně. Zadní nádvoří obsadili právě žáci z devátých ročníků, kde se s nimi rozloučili učitelé, vedení školy i vedení města Velké Meziříčí v zastoupení místostarosty Františka Smažila. Slavnostnímu ceremoniálu přihlíželo pár pyšných a zároveň dojatých rodičů. Úvodního slova se ujala ředitelka školy Eva Bednářová, která přála absolventům úspěšné vkročení do další životní fáze, děkovala žákům za zvládnutí neobvyklého způsobu vzdělávání, přičemž neopomenula poděkovat i rodičům, kteří se nadmíru podíleli na výuce svých dětí. Místostarosta Smažil taktéž poděkoval všem, kteří tuto nelehkou dobu zvládli, včetně pedagogických pracovníků pohotově reagujících a přizpůsobujících se distanční výuce. Žákům popřál krásné prázdniny i vstup na střední školy a odborná učiliště. „Byly to dvě mimořádné třídy plné nadaných a spolehlivých žáků, kteří vynikali v různých zájmových činnostech," shodly se obě třídní učitelky.

Absolventi při předávání vysvědčení překvapili děkovnou řečí i zpěvem. Základní školu Oslavická opouští 44 žáků, kteří si jako své budoucí povolání zvolili dráhu učitele, zdravotní sestřičky, elektrikáře, instalatéra a dalších. Ze všech žáků jich v Meziříčí zůstává šest, z nichž dva jdou studovat na gymnázium a čtyři na odborné učiliště na Světlé. Celkový počet absolventů, kteří končí na Vysočině základní školní docházku, je v letošním roce 4 381. Ředitelé a pedagogický sbor se budou na žáky těšit zase v úterý 1. září.

Zuzana Najtová

Nahoru