Bezpečnostní rada města zhodnotila činnost krizového štábu

1. 6. 2020

o-mesteÚkoly Krizového štábu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, který město svolalo bezprostředně v reakci na vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, plnila stálá pracovní skupina.

Úkolem této skupiny bylo sledovat a vyhodnocovat vývoj situace, zabezpečovat realizaci přijatých krizových opatření, informovat obyvatelstvo a připravovat podklady pro rozhodování, včetně dokumentace veškerých činností. Za účelem informovanosti občanů o vývoji krizové situace a opatřeních přijatých vládou město využívalo veškeré komunikační kanály od sociálních sítí, přes webové stránky, až po městský rozhlas. Pro aktuálnost a přehlednost vznikla na webu města samostatná záložka Vše o koronaviru. Rovněž město v kooperaci se Sociálními službami města Velké Meziříčí zprovoznilo telefonní linky, sloužící ke zlepšení informovanosti, otázkách ohledně distribuce antibakteriálních prostředků či zajištění dobrovolnické činnosti.

Dále krizový štáb kontroval opatření a za přítomnosti zúčastněných složek řešil zvládání dodržování nařízených vládních opatření a také přijímal informace o plnění úkolů. Mezi primární činnosti krizového štábu patřil nákup a následná distribuce ochranných prostředků a dezinfekce.
Na výdaje spojené se zvládnutím krizového stavu rada města vyčlenila z rozpočtu celkem 500 000 korun, ze kterých bylo k datu ukončení nouzového stavu vyčerpáno 185 000 korun. Z těchto finančních prostředků byly pořízeny textilní roušky, rukavice, 1 080 litrů dezinfekčního prostředku, ochranné brýle a další ochranné prostředky. Nedílnou součástí přispívající ke zvládnutí krizové stavu na území ORP Velké Meziříčí byla dobrovolnická činnost, kterou koordinoval Pavel Oulehla ve spolupráci s ředitelkou sociálních služeb Mgr. Janou Jurkovou. Za celou dobu trvání nouzového stavu město vybralo bezmála 8 000 doma ušitých roušek, které byly zdarma rozdány potřebným.

Během nouzového stavu strážníci městské policie dohlíželi na dodržování vládních opatření a kontrolovali místa, na kterých by potencionálně mohlo hrozit porušování nařízení.

Od Kraje Vysočina město v měsíci dubnu přijalo 1 000 litrů dezinfekčního prostředku, 22 600 kusů respirátorů FFP1, 90 kusů respirátorů FFP2, 300 kusů jednorázových rukavic, 8 ks jednorázových ochranných obleků a 8 ks ochranných brýlí. Tyto prostředky krizový štáb rozdělil přilehlým obcím, zaměstnancům městského úřadu a dále je distribuoval do školských, kulturních a příspěvkových organizací města.

„Rád bych poděkoval všem členům stálé pracovní skupiny krizového štábu. Za zvládnutím situace na naše správním území stojí ohromné úsilí velkého počtu lidí, kteří spolupracovali vždy na společném cíli. A nejenom v uplynulých měsících se ukázalo, že jste profesionálové na svém místě a veškeré úkoly jste řešili se 100 % nasazením," doplnil Alexandros Kaminaras, starosta města.

V rámci dalšího programu zasedání bezpečnostní rady dne 1. června 2020 bylo seznámení všech členů se závěry činnosti Bezpečnostní rady Kraje Vysočina. Dále zhodnotil činnost Obvodního oddělení Policie ČR npor. Mgr. Přemysl Bdinka, vedoucí oddělení, který uvedl, že v uplynulém roce policisté prošetřili 422 spáchaných trestných činů a zasahovali u 1690 dopravních přestupků. Dle npor. Bc. Jiřího Doležala profesionální hasiči ze stanice Velké Meziříčí vyjížděli v uplynulém roce k 467 zásahům, mezi kterými převažovaly dopravní nehody. U 43 zásahů spolupracovali s jednotkou velkomeziříčských dobrovolných hasičů.

V případě jakékoliv změny situace bude operativně svolána schůzka členů krizového štábu za účelem projednání nebo řešení konkrétních nových záležitostí.

Michaela Hudková, tisková mluvčí

Nahoru