Rada města jmenovala redakční radu Velkomeziříčska

29. 5. 2020

VMKORadní města na zasedání dne 27. května 2020 jmenovali novou redakční radu Velkomeziříčska a zároveň schválili aktualizovaný Jednací a organizační řád redakční rady Velkomeziříčska.

Členy redakční rady jsou od 27. května Petr Hladík (zástupce ředitele pro vnější vztahy Domácího hospice Vysočina, o.p.s.), Mgr. Martin Štindl, Ph.D., (archivář velkomeziříčského pracoviště Moravského zemského archivu v Brně) a Mgr. Dagmar Handová Navrátilová (učitelka českého jazyka na Gymnáziu Velké Meziříčí). Zároveň radní odsouhlasili snížení ceny tištěné inzerce v měsíci červenci a srpnu o polovinu.

Michaela Hudková, tisková mluvčí 

 

 

 

 

Nahoru