Město plánuje setkání s obyvateli Fajtova kopce, kteří se ocitli bez vody

28. 5. 2020

P1120891Porušení vodovodní přípojky zapříčinilo, že se část obyvatel Fajtova kopce ve čtvrtek 21. května ocitla bez zdroje pitné vody. Jedná se o lokalitu, která je napojena na vodovodní přivaděč na Fajtově kopci, který pod dálnicí pokračuje okolo hřbitova na Karlově, dále ve směru na Třebíč. Z tohoto důvodu také minulý víkend netekla voda na hřbitově, během pondělí 25. května však došlo v tomto místě k nápravě.

„Situace samozřejmě vyvolala sérii jednání, výsledkem kterých je společná pondělní schůzka 1. června představitelů města a zástupců Vodárenské akciové společnosti společně se zahrádkáři přímo na místě zasaženém havárií. Na základě pondělního jednání vyhodnotíme, v jakém technickém stavu se vodovod nachází a jaké se nabízejí varianty řešení," uvedl na tiskové konferenci František Smažil, místostarosta města.

Vodovodní přípojka, kterou si svépomocí v 80. letech neoficiálně vybudovali tehdejší obyvatelé zahrádkářské kolonie v oblasti určené primárně pouze pro rekreaci, leží částečně na soukromém pozemku a částečně na pozemcích města. Dle získaných informací od Svazu vodovodů a kanalizací se však nejedná ani o majetek v jejich vlastnictví.

„Plně si uvědomujeme situaci, ve které se lidé momentálně nachází. Našim cílem je věc legislativně správně vyhodnotit a pokusit se najít vhodné řešení," doplnil Smažil.

Michaela Hudková, tisková mluvčí

Nahoru