Poslední tři dny mají občané možnost vyplnit dotazník spokojenosti

6. 5. 2020

survey-2316468 1280Vážení občané,

i přes aktuálně nelehké období spojené s pandemií koronaviru se Vám dostává do rukou dotazníkové šetření, které je součástí projektu „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí".

Cílem průzkumu je zprostředkovat vedení města názory, postoje a preference obyvatel města, ve kterém žijí a pracují. Zajímají nás i další dílčí aspekty spokojenosti občanů ve vztahu k jednotlivým tematickým oblastem. Chceme zhodnotit spokojenost obyvatel pomocí standardních ukazatelů, evropských indikátorů. Ty lze potom vzájemně porovnávat i s jinými městy. Velice nám záleží na Vašich názorech. Ty budou dále zohledněny i v rámci zpracování strategických dokumentů města.

Formulář dotazníku je publikován na webových stránkách města www.velkemezirici.cz, a to ve dvojí podobě. První forma jako interaktivní formulář, který stačí vyplnit a odeslat. Druhá podoba je dokument, který je možné stáhnout, vyplnit a sken odeslat na email Zdravého města Velké Meziříčí Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Žádáme Vás o přednostní využití těchto forem odpovědí.
Formulář je rovněž publikován v tištěném měsíčníku Velkomeziříčsko.

Žádáme občany, aby jej vystřihli, vyplnili a odevzdali do připravených sběrných boxů umístěných v budovách radnice: Náměstí 29/1 – ve vestibulu, budova bývalé spořitelny, Náměstí 14/16 – 1. patro, hala – občanské průkazy, Náměstí 14/16 – 2. patro, hala – řidičské průkazy a Dům zdraví, Poříčí 1256/11, stará budova - v prostoru před lékárnou. Na těchto místech lze rovněž vyzvednout čisté formuláře. Vyplnit je a odevzdat či elektronicky zaslat je možné v době od 6. května 2020 do 5. června 2020.

Odkaz na dotazník SPOKOJENOST A MOBILITA, Velké Meziříčí 2020

Dotazník SPOKOJENOST A MOBILITA, Velké Meziříčí 2020 (PDF ke stažení)

S výsledky průzkumu bude seznámena široká veřejnost.
Ing. arch. Alexandros Kaminaras

 

Nahoru