Blíží se konec splatnosti místních poplatků

18. 9. 2020

money-3536346 1920Upozorňujeme občany města Velkého Meziříčí, že ke dni 30. září 2020 končí splatnost druhého pololetí místního poplatku za komunální odpad. Zároveň k tomuto datu končí splatnost místního poplatku ze psů. 

Tomu, kdo nesplní svoji poplatkovou povinnost, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem a následně bude vymáhán. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky může městský úřad zvýšit až na trojnásobek.

Pavla Šabatová, referent správy místních poplatků

 

Nahoru