Od března autobusem a vlakem s novou jízdenkou

14. 2. 2020

VDV logoNovinkou ve veřejné vlakové i autobusové dopravě na Vysočině bude od 1. března 2020 jednotná přestupní jízdenka VDV (Veřejné dopravy Vysočiny).

První odlišností od původních jízdenek bude její nová podoba, která v textové části pamatuje i na údaj o časové platnosti jízdenky. Jedna integrovaná papírová jízdenka umožní cestujícímu absolvovat cestu mezi obcemi za stejnou cenu bez ohledu na to, jaký dopravní prostředek si k tomu vybral a kolikrát potřeboval přestoupit. V případě pořízení jednotné jízdenky se začátkem jízdy v autobuse pro cestujícího nic nemění, automaticky ji může použít pro přestup na jakýkoli další dopravní prostředek. V případě první cesty vlakem s plánem přestoupit dále na autobus je nutné, aby cestující při nákupu jízdenky u ČD požadoval jízdenku VDV. Výjimkou jsou přejezdy do jiného kraje nebo do sousedního integrovaného dopravního systému (IDS JMK, IREDO, IDS JK, SID a PID), kdy si cestující jak ve vlaku, tak v autobuse kupuje jízdenku nikoli v tarifu VDV, ale v tarifu dopravce. Cestující o jízdenku v tarifu dopravce při přejezdech mezi kraji nemusí žádat, bude mu automaticky vydána.

Co je integrovaná papírová 24hodinová síťová jízdenka? Jde o novinku, která cestujícímu umožní cestovat po našem regionu všemi integrovanými autobusy a vlaky po dobu 24 hodin od okamžiku zakoupení jízdenky. Tuto jízdenku může cestující využít už od 1. 3. 2020. Bude ve dvou verzích, a to základní jednotlivá a rodinná. Další plánované předplatné jízdné bude 7denní, 30denní, 90denní nebo roční síťové, cestujícím bude k dispozici v následujících fázích zavádění nového dopravního systému v Kraji Vysočina, stejně jako platba kartou nebo využívání e-shopu.

 

Od 1. března 2020 také dojde k úpravám ceny jízdného v celém kraji. Nový systém vyžaduje zavést jednotný ceník. V důsledku toho dojde ke sjednocení ceníků všech dopravců do jednoho. Jde o první změnu ceníku od roku 2007. Dosavadní slevy pro studenty a seniory zůstávají v rámci linek Veřejné dopravy Vysočiny ZACHOVÁNY a respektovány.

Důležitou informací pro spoluobčany využívající regionální autobusovou a vlakovou dopravu je i fakt, že k 1. 3. 2020 dojde u autobusové dopravy k dílčím stabilizačním úpravám navazujících jízdních řádů. Příjemná bude úprava výše jízdného v rámci některých vybraných přestupů. Ke stejným stabilizačním změnám dojde i na dráze, a to k 16. 3. 2020.

Tento další krok ukazuje, že VDV je živý a stále rozvíjející se systém, který se maximálně snažíme přizpůsobit přepravním potřebám většiny cestujících. Děkuji Vám za trpělivost.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Více informací na www.verejnadopravavysociny.cz
Poznámka: Informace o novinkách ve veřejné autobusové i vlakové dopravě se týkají pouze spojů objednávaných Krajem Vysočina v rámci systému Veřejné dopravy Vysočiny. U spojů, které jsou doobjednávány obcemi, není možné využívat integrační výhody.

 

Nahoru