Radní města navštívili Základní školu Sokolovská

13. 2. 2020

titV rámci prvního únorového zasedání dne 12. února 2020 radní města navštívili všechny budovy Základní školy Sokolovská, která spadá mezi městské příspěvkové organizace.

Cílem prohlídky školní jídelny a budovy na Komenského a Sokolovské ulici bylo seznámení radních o aktuálním technickém stavu školy i diskuze nad budoucími plánovanými investicemi. Dále ředitel školy Mgr. Karel Kaštan přiblížil vedení města koncepci rozvoje, střednědobé a dlouhodobé plány školy a projekty, do kterých je škola dlouhodobě zapojena.

Během dalších plánovaných návštěv si radní postupně prohlédnou veškeré příspěvkové organizace zřízené městem.

Michaela Hudková, tisková mluvčí