Projektové práce na aquacentru začínají

23. 1. 2020

swimmVe výběrovém řízení na projektovou dokumentaci na aquacentrum, které se uskutečnilo v loňském roce, zvítězila firma Centroprojekt a.s. V pátek 17. 1. se uskutečnila úvodní schůzka s vítěznou firmou, kde jsme se seznámili s Ing. arch. Jaroslavem Ševčíkem, který bude naše aquacentrum projektovat.

Prvním krokem je vypracování architektonické studie, která podle zadávacích podmínek veřejné soutěže musí být hotová do 60 dnů od úvodní schůzky. Poté bude následovat vypracování samotné projektové dokumentace až do fáze projektové dokumentace pro stavební povolení včetně související inženýrské činnosti.

 Ing. Jiřina Jurdová, místostarostka