Územní plán a další rozvoj města

22. 1. 2020

uzemni plan_2V tomto roce nás čeká schvalování nového územního plánu, jednoho z nejdůležitějších dokumentů, který umožní další rozvoj města.

Jeho schválením vzniknou nové plochy pro rodinnou a bytovou výstavbu, plochy pro průmysl, ale i významné rezervy pro budoucí dopravní trasy jako je třeba celkový obchvat města. Jenom pro představu např. v lokalitě Hliniště by mělo vzniknout v první etapě cca 20 stavebních míst pro rodinné bydlení a další se připravují. V některých částech města se bude pokračovat navazující územní studií. Jedná se i o území v bývalém areálu Svitu. Za hřištěm s umělou trávou u Základní školy Školní jsou vymezeny plochy pro další sportoviště, jako třeba aquacentrum s rezervou pro víceúčelovou sportovní halu.
V neposlední řadě plochy pro průmysl umožní našim podnikatelům nejen udržet stávající zaměstnanost, ale i rozvoj jejich podnikání. Věříme, že dojde ke zdárnému schválení tohoto dokumentu, na který čeká široká veřejnost.

Ing. František Komínek, zastupitel města

 

 

Nahoru