Město novelizuje vyhlášky o poplatku ze psů a ubytovací kapacity

18. 12. 2019

štěně copy_copyV rámci změny zákona o místních poplatcích Velké Meziříčí novelizovalo obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů a místním poplatku z ubytovací kapacity s účinností od 1. ledna 2020.

Kromě změny výše poplatků ze psů se razantně změnil okruh osob, které mají nárok na sníženou sazbu poplatku. Dosud vyhláška zvýhodňovala všechny poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo sirotčího důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu. Nově se snížená sazba bude týkat všech osob starších 65 let bez ohledu na to, zdali pobírají důchod. Dle nové právní úpravy bude osvobozena od poplatku osoba provádějící výcvik psa pro potřeby Svazu záchranných brigád kynologů ČR. V souvislosti s veterinárním zákonem a povinným čipováním psů zmizí z aktualizované vyhlášky osvobození z poplatků psů, kteří jsou označeni čipem a zároveň zaneseni do databáze.

Každý držitel psa je povinen splnit ohlašovací povinnost a svého psa nahlásit na příslušném městském úřadě. Pokud se prokáže, že majitel psa poplatky záměrně nehradí, může mu být zvýšena výše poplatku až trojnásobně.

 Celé znění vyhlášek:

Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 5/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu

Sazba poplatku za kalendářní rok 2020 činí:

1. v částech města Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště, Olší nad Oslavou

a) za jednoho psa - 150 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 200 Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 150 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let - 200 Kč

2. ve městě Velké Meziříčí (kromě částí města) v domech s jedním až dvěma byty a v objektech s číslem evidenčním

a) za jednoho psa - 400 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 600 Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 200 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let - 300 Kč

3. ve městě Velké Meziříčí (kromě částí města) v domech o třech a více bytech

a) za jednoho psa - 1000 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 1500 Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 200 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let - 300 Kč

4. za psa, jehož držitelem je právnická nebo podnikající fyzická osoba

a) za jednoho psa - 400 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 600 Kč

Od nového roku zavádí Velké Meziříčí poplatek z pobytu, kterým také reaguje na novelu zákona o místních poplatcích. Ta ruší stávající místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity, který spojuje v nový poplatek z pobytu.
Dosud má Velké Meziříčí zaveden pouze poplatek z ubytovací kapacity ve výši 2 korun ve městě a 1 koruny v místních částech, který odváděli provozovatelé ubytovacích zařízení.

Nově budou od ledna 2020 poplatek z pobytu hradit ubytované osoby, které nejsou ve městě přihlášeny. Samotné odvádění poplatku městu mají na starosti všichni provozovatelé hotelů, penzionů i soukromých ubytování, a to ve výši 15 korun za ubytovanou osobu na den.

Michaela Hudková, tisková mluvčí

 

Nahoru