Základní školu v ulici Komenského žáci navštěvují již sto třicet let

P1020337Na Základní škole Sokolovská v ulici Komenského byl 7. listopadu 2019 čilý ruch, slavilo se sto třicáté výročí jejího založení. Slavnostního zahájení se ujal ředitel školy Karel Kaštan, který ve svém projevu děkoval našim předkům a představitelům města z let 1889 za velkorysý a nadčasový projekt budovy.

Program vyplnili žáci prvního stupně a moderátorské příležitosti se ujaly děti z páté třídy. Událost proběhla za účasti starosty města Josefa Komínka a místostarostky Jiřiny Jurdové. Mezi hosty patřili ředitelé ostatních základních škol, vedoucí odboru školství a kultury Pavel Stupka, bývalí pedagogičtí pracovníci a další významní hosté.
V rámci Dne otevřených dveří měla možnost široká veřejnost nahlédnout do ukázkových hodin, na výstavu historických a současných fotografií, práce žáků škol, prezentaci na interaktivní tabuli nebo například do kronik.

Zuzana Najtová