Na radnici starosta přivítal nové občánky

final3Obřadní síň patřila 2. listopadu 2019 občánkům Velkého Meziříčí a jeho místních částí. Starosta Josef Komínek přivítal děti narozené na jaře a v létě letošního roku. Rodiče obdrželi dar od města ve výši 1 500 korun. Maminky dostaly květinu z rukou dětí z Mateřské školy Nad Plovárnou. Žáci kromě gratulací a květin měli připravené i tematické vystoupení složené z básniček a písniček. Příští vítání občánků proběhne již v prosinci.

 

 

Přivítaní občánci:
Zorka Adamová, Anežka Beranová, Inna Crhonková, Petra Čechová, Patrik Dočkal, Lea a Jakub Dufkovi, Dominika Dvořáková, Natálie Hudečková, Ema Konečná, Diana Šubertová, Tobiáš Kratochvíl, Tobiáš Krča, Kristián Kučera, Tomáš Kučera, Karolína Lišková, Michaela Motyčková, Adam Peterka, Tobiáš Pokorný, Eda Sedlák, Vincent Skřivan, Jan Šišpela, Jiří Vondráček, Matyáš Žák

Zuzana Najtová

final2

final1