Zástupci města navštíví mezinárodní konferenci v Tisnu

8. 10. 2019

Knihovna Tisno_obrNaše partnerské město Tisno za základě svého členství v Chartě evropských venkovských společenství organizuje projekt „Bridges connecting libraries", kterého se od 18. do 21. října 2019 zúčastní zástupci Velkého Meziříčí.

Konkrétně Veřejná knihovna Tisno ve spolupráci s městem Tisno a s pomocí skupiny Friends od Europe iniciuje třídenní konferenci, která je určena zaměstnancům městských i veřejných knihoven a institucím pracujícími s dětmi v rámci celoživotního vzdělávání. Cílem setkání je zlepšení organizace programů pro mládež, zvýšení informovanosti o možnostech zapojení se do projektů zaměřených na rozvoj místních komunit a celkové zdokonalení výměny informací na interinstitucionální úrovni.

 

Pozvání na slavnostní zahájení projektu a oficiální návštěvu partnerského města přijali starosta města Josef Komínek, místostarostka města Jiřina Jurdová a radní města Miroslav Jágrik. Celého programu konference, který proběhne na mezinárodní úrovni, se zúčastní ředitelka střediska volného času Dóza Alena Vidláková a zaměstnankyně městské knihovny Jitka Matějíčková. Dalším členem delegace je Jiří Michlíček, který souhlasil se zapůjčením své fotografické výstavy o Svatojakubské pouti do Santiaga de Compostela pro účely akce.

Michaela Hudková, tisková mluvčí