Město nabízí k prodeji další byt na ulici Hornoměstská

10. 9. 2019

Hornoměstská 103-59Město Velké Meziříčí vyhlásilo veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej bytu č. 10 o velikosti 3+1 na adrese Hornoměstská 103/59 ve Velkém Meziříčí.

Lokalita nedaleko centra. V blízkosti domu se nachází obchody, dětské hřiště, koupaliště.
Podmínky soutěže jsou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí, viz.: www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uredni-deska

Lhůta pro podání nabídek končí 21. 10. 2019.

Více informací podá:
Odbor správy majetku a bytů
Ing. Magdaléna Kašparová
Náměstí 79/3
594 13 Velké Meziříčí
Tel. 566 781 230