Vedení města konzultuje zlepšení dopravní situace ve městě s odborníky

20. 6. 2019

titDne 19.6.2019 se uskutečnilo jednání vedení města, ve složení starosta Josef Komínek a místostarostka Ing. Jiřina Jurdová, se zástupci Policie ČR – s plk. JUDr. Miroslavem Stárkem, vedoucím územního odboru PČR ve Žďáře nad Sázavou, npor. Bc. Pavlem Musilem, vedoucím oddělení dopravního inspektorátu ve Žďáře nad Sázavou a npor. Mgr. Přemyslem Bdinkou, vedoucím obvodního oddělení PČR ve Velkém Meziříčí.

 

Program jednání:

- byla konzultována dopravní situace ve Velkém Meziříčí a obě strany se ujistily, že v případě uzavírky dálnice z důvodu její rekonstrukce, udělají maximum pro plynulý průjezd městem,

- zástupci Policie ČR informovali zástupce města o situaci s plánovanou novou služebnou – v průběhu měsíce července 2019 by mělo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele této služebny,

- zástupci města vyslechli také doporučení zástupců Policie ČR vedoucí ke zlepšení dopravy uvnitř města – vybudovat okružní křižovatky u Billy a u HAD, zjednosměrnit provoz na sídlištích.

Všichni zúčastnění se dohodli na svolání další schůzky v průběhu měsíce září 2019, na které dojde ke zhodnocení dopravní situace ve městě v průběhu letních měsíců.

Josef Komínek, starosta města