Vyhlášení druhého kola Grantového systému podpory kultury města roku 2019

znak -_Kopie__kopieV prvním kole Grantového systému podpory kultury města roku 2019 rada města na základě doporučení kulturní komise schválila finanční podporu v celkové výši 188 475 korun a tím vyčerpala 63 % finančních prostředků.

Rada města schválila na svém zasedání dne 15. 5. 2019 vyhlášení druhého průběžného kola Grantového systému podpory kultury města Velké Meziříčí, k dispozici jsou pro žadatele finanční prostředky ve výši 111 525 korun. Žádosti je možné zasílat v tištěné nebo elektronické podobě od úterý 21. 5. 2019.

Vzhledem k tomu, že se jedná o průběžnou výzvu, žádosti budou vyřizovány až do vyčerpání schválených prostředků s tím, že aktivita musí být realizována nejpozději do konce roku 2019.

Účelem Grantového systému, financovaného z rozpočtu města, je podpora udržení stávajících a vzniku nových aktivit subjektů působících v oblasti kultury. Zásady Grantového systému byly schváleny Zastupitelstvem města Velké Meziříčí na jeho zasedání dne 18. 12. 2018.

Maximální výše podpory pro jednotlivou žádost je 50 tisíc korun.

Oblasti podpory
Oblast A) Pořádání tradičních i nových kulturních akcí zvyšujících zájem obyvatel a návštěvníků města o kulturní dění a kulturní dědictví.
Oblast B) Pořádání vzdělávacích akcí zvyšujících kulturní kompetence (probouzení zájmů, poskytování znalostí, rozvíjení schopností a dovedností potřebných k aktivní účasti na kulturních aktivitách) dětí, mládeže a dospělých.
Oblast C) Tvorba a prezentace literárních či audiovizuálních děl vztahujících se k historii a kultuře města.

Místo, termín a způsob doručení žádosti
Žádosti musí být doručeny v tištěné a elektronické podobě buď osobně na podatelnu městského úřadu nebo poštou v zalepené obálce na adresu Městský úřad Velké Meziříčí, odbor školství a kultury Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí. Na obálce musí být uveden oficiální název, jméno s adresou žadatele a název oblasti podpory, obálka musí být označena: „Neotvírat před započetím hodnocení". V obálce musí být vytištěný vyplněný formulář žádosti podepsaný statutárním zástupcem žadatele se všemi povinnými přílohami a CD/DVD obsahující vyplněný formulář žádosti, čestné prohlášení a rozpočet projektu.
Žádosti zaslané jiným způsobem budou vyřazeny a nebudou posuzovány a hodnoceny. Za přijetí žádosti je považováno razítko podatelny s datem a časem doručení.

Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
tel. 566 781 030, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veškeré podrobné informace o Grantovém systému podpory kultury naleznete: zde.

Michaela Hudková, tisková mluvčí