Radnice získala 5,6 milionů korun z Evropského sociálního fondu

11. 4. 2019

Začátkem března byl na radnici zahájen projekt s názvem „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí".

Tento projekt je z 85 % hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Projekt se zaměřuje na tři základní oblasti: tvorbu strategických dokumentů, optimalizaci interních procesů a vzdělávání.

V oblasti tvorby strategických dokumentů jsou vytyčeny tři základní cíle. Prvním z nich je nejenom příprava, ale i realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro roky 2021–2028 („IPRM"), jehož cílem je koordinace aktivit soustředících se na řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů na území města. Dále se jedná o vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb pro roky 2021-2023. Ten bude sloužit k podpoře sociálních služeb, tak aby byly schopné reagovat na skutečné potřeby občanů Velkého Meziříčí. Třetí část se věnuje kybernetické bezpečnosti, která reaguje na aktuální požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Součástí je například audit bezpečnostních systémů nebo zpracování strategie bezpečnostní politiky.

Optimalizace interních procesů zahrnuje aktivity, které se podílejí na zefektivnění rozhodovacích procesů jednotlivých úřadů a také systematicky podporují práci na neustálém zlepšování vztahu úřadu k občanům a dalším orgánům. Proveden bude také audit stávajícího kontrolního systému. Počítá se s vytvořením centrálního Portálu dotačního řízení města Velkého Meziříčí, který nejen pomůže zlepšit informovanost všech žadatelů o dotace, ale zároveň přispěje k celkové transparentnosti dotačních řízení.

Třetí prioritou je vzdělávání, které se zaměřuje na rozšíření počtu vlastních akreditovaných kurzů v oblasti informačních a komunikačních dovedností. Zvláštní důraz je kladen na prohloubení znalostí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a kybernetického zákona.

OP Zamestnanost

 

 

Michaela Hudková, tisková mluvčí

Nahoru