Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

human-3305707 1920Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 se bude konat v základních školách ve městě v pátek 12. dubna 2019 v době od 14.00 –18.00 hodin a v základních školách v Mostištích a ve Lhotkách 12. dubna 2019 od 13.00 do 16.00 hodin.

 

Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2018. Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti. Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, předejte při zápisu doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře.

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 :

Rodiče si mohou dotazníky k zápisu vyzvednout v budově ZŠ Komenského a to ve školní družině v přízemí od úterý 9..4. do čtvrtka 11.4. od 14.00 do 16.00 hodin. Dotazník bude také připraven ke stažení na webových stránkách školy www.zssokolovska.cz v sekci Formuláře a dokumenty. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:
Boční, Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, K. Pánka, Komenského, Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U vody a V Podloubí.

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20:

Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na webových stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:
Bezručova, Čechova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, Em. Zachardové, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, Krškova, Malá Stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout a Zd. Vorlové.

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055:

Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Lze ho také stáhnout na webových stránkách školy www.3zsvm.cz v odkazu Naše škola-Zápisy do 1. třídy. Spádový obvod školy je tvořen ulicemi:
Arch. Neumana, Bezděkov, Františkov, Fr. Stránecké, Gen. Jaroše, Hliniště, Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, K Novému světu, K Rakůvkám, Krátká, Křenice-samota, Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník-samota, Luční, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na Pískách, Na Spravedlosti, Nesměř-samota, Nová, Nová Říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrchovecká, Za horou, Zámecká, Zámecké schody, Záviškova a Zelená.

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50:

Dotazník se bude vyplňovat při zápisu. Je možné ho také stáhnout na webových stránkách školy www.zsmostiste.cz.

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky:

Při zápisu odevzdají rodiče vyplněný dotazník, který jim bude předem zaslán.

Spádové obvody odpovídají Obecně závazné vyhlášce 1/2019, kterou zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 26. března 2019. Současně rada města na svém zasedání dne 13. března doporučila ředitelům škol ve městě otevřít celkem pět prvních tříd, z toho jednu v ZŠ Sokolovská a po dvou v ZŠ Oslavická a ZŠ Školní.

Ing. Pavel Stupka
vedoucí odboru školství a kultury