Základní škola v Mostištích má téměř sto třicetiletou historii

28. 3. 2019

jake-pribehy-prinasi-voda dscn3258

Naše základní škola byla otevřena v roce 1890. Od té doby prošla mnoha změnami stavebními i personálními, jedno ale zůstává stejné. Stále vzdělává a vychovává děti především mladšího školního věku.

V současné době tvoří základní škola právní subjekt s mateřskými školami v Mostištích a v Olší nad Oslavou. Zřizovatelem organizace je Obec Velké Meziříčí.

Základní škola je tvořena úplným prvním stupněm. Ve čtyřech třídách se v tomto školním roce vzdělává 66 žáků 1. až 5. ročníku z obcí Mostiště, Martinice, Olší nad Oslavou, Vídeň, Křižanov a Velké Meziříčí. Obě mateřské školy navštěvuje dohromady 48 dětí. Celkem je nás tedy skoro sto dvacet. A to není zrovna málo.

V celé organizaci pracuje osmnáct zaměstnanců. Paní učitelky jsou plně kvalifikované, zkušené a mají dlouholetou pedagogickou praxi. Naší prioritou je vytvářet ve škole příjemné a kamarádské prostředí, protože věříme, že tam, kde je lidem dobře, je možné také dobře pracovat a odvádět výborné výsledky. Klademe důraz na tradiční hodnoty – kvalitní a zajímavá výuka, dobrá kázeň žáků a spolupráce s rodiči. Dětem nabízíme individuální přístup. Máme také dlouholeté zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Naše děti dosahují velmi pěkných výsledků v okrskových i okresních soutěžích. Při přechodu na druhý stupeň základní školy nemají žádné vážnější problémy.

Stále vylepšujeme prostředí školy. Všechny naše třídy jsou vybaveny funkčním a moderním nábytkem a zařízením a také výpočetní a interaktivní technikou. Učebny, družina, výdejna obědů a tělocvična se nachází v jedné budově. Ke sportování využíváme také velké fotbalové hřiště a multifunkční hřiště s umělým povrchem v blízkosti školy.

Během školního roku pořádáme mnoho tradičních akcí. Například slavnostní přivítání prvňáčků, soutěže, besídky, koncerty, vzdělávací pořady, exkurze, projektové dny, plavání, dopravní výchovu, slavnostní loučení s našimi absolventy a jiné. Letos jsme se zapojili do nových projektů: Celé Česko čte dětem, VZPoura úrazům, Sportuj ve škole, Čokoládová tretra a McDonalds Cup, dlouhodobě jsme zapojeni do projektů Les ve škole – škola v lese, Zdravé zuby, Mléko a ovoce do škol a Fond Sidus. Po vyučování nabízíme dětem řadu zájmových aktivit – taneční kroužek, florbal, keramiku, angličtinu pro mladší žáky a kroužek malého šikuly.

Spolupracujeme s okolními školami, institucemi a obcemi. Naši žáci například tradičně vystupují na Slavnostním vítání občánků v obci Martinice.

Stále připravujeme něco nového, ale kvalitní vzdělání, vhodná výchova a podpora dobrých vztahů mezi žáky jsou pro nás hlavní prioritou.

Jsme si vědomi toho, že píšeme novodobou historii Základní školy v Mostištích a věříme, že naše děti na školní léta strávená u nás nikdy nezapomenou.

Více informací se dozvíte na našich webových stránkách www.zsmostiste.cz. Po domluvě nás můžete navštívit i osobně. Každého u nás rádi přivítáme.

ZŠ Mostiště

Nahoru