Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

20. 3. 2019

zápis MŠ

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020.


Místo pro podání žádosti

Zápis bude probíhat v budovách odloučených pracovišť na uvedených adresách:

  1. MŠ Mírová (zápis v této budově je určen i pro zájemce o umístění do MŠ Oslavická), Mírová 1810, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 483
  2. MŠ Čechova, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 834
  3. MŠ Sportovní, Sportovní 1794/6, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 833
  4. MŠ Nad Plovárnou 1569/12, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 362
  5. MŠ Sokolovská 1568/29, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 832

Termín a doba pro podání žádosti

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu do mateřské školy v úterý 14.5. 2019 nebo ve středu 15. května 2019 v době od 12.00 hodin do 17.00 hodin.

Ve čtvrtek 9. května 2019 v době od 14.00 hodin do 16.00 hodin proběhne na všech odloučených pracovištích Den otevřených dveří, kde si rodiče mohou vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte – žádost o přijeti k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování dítěte, prohlášení zákonných zástupců, přihláška ke školnímu stravování. Tiskopisy jsou též ke stažení na webových stránkách www.skolkavm.cz v sekci dokumenty – přihlášky a žádosti.

 

-Zdeňka Požárová-

 

 

 

 

 

Nahoru