Vysočina požádá o další miliony na výměnu kotlů pro 2 378 domácností

fire-1849385 640

Tento týden odešle Kraj Vysočina na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) žádost o další dotaci na kotlíkové dotace. Nejpozději v září vyhlásí podmínky dotačního řízení a od října začne přijímat žádosti.


Částka 247,7 miliónu korun by měla pomoci s výměnou 2378 starých kotlů. „Konkrétní data budou včas veřejnosti sdělena. Obecné podmínky i výše příspěvku zůstávají stejné jako v předchozí vlně, jedinou zásadní novinkou je úplný odklon od uhelných kotlů, které požaduje MŽP. Získat dotaci na kotel na uhlí už proto nebude ve třetí výzvě možné, tedy ani na kotel kombinovaný, spalující vedle uhlí i biomasu. I nadále budou podporovány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle," informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Max. dotace dle typu zdroje
Plynový kondenzační kotel 95.000,00 Kč
Kotel na biomasu - ruční podávka paliva 100.000,00 Kč
Kotel na biomasu - automatická podávka paliva 120.000,00 Kč
Teplené čerpadlo - 120.000,00 Kč.
Bonifikace v oblastech s větším znečištěním ovzduší je 7.500 korun a v našem kraji se týká výměny kotlů v obcích Humpolec, Bystřice nad Pernštejnem, Hradec, Kožlí, Ledeč nad Sázavou a Ostrov.
Mezi způsobilé výdaje lze ve třetí vlně zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest.
Kraj Vysočina poskytl v prvním a druhém kole kotlíkových dotaci na 4 764 výměn stacionárních spalovacích zdrojů oproti plánovanému indikátoru 4 273. Přijato bylo více než 5 600 žádostí. Zatímco v prvním kole kotlíkových dotací byl na Vysočině mezi veřejností největší zájem o kombinovaný kotel na uhlí a biomasu, ve druhém kole se pořizovaly především kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla. „Předpokládáme, že v tomto kole kotlíkových dotací bude ze strany veřejnosti větší zájem o kotle výhradně na biomasu. Veřejnost bude mít totiž pravděpodobně poslední šanci vyměnit nevyhovující zdroje vytápění s nižší než třetí emisní třídou, které budou od roku 2022 dle příslušné legislativy definitivně zakázány," upozorňuje Pavel Pacal.
V Kraji Vysočina bylo v době posledního sčítání lidu, domů a bytů z celkového počtu více než 112,5 tisíce bytů a rodinných domech téměř 40 % vybaveno kotlem na pevná paliva. Potenciál vyčerpání dotací i ve třetí vlně kotlíkových dotací je tak v regionu dostačující.
Informace ohledně vyhlášení podmínek třetí výzvy kotlíkových dotací na Vysočině budou zveřejněny nejpozději v září v novinách Kraj Vysočina na www.kr-vysocina.cz/kotliky a v regionálních médiích.

Iveta Fryšová