Starosta Komínek k novému Velkomeziříčsku

19. 2. 2019

Komínek Josef_starosta

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s připravovanými změnami ve Velkomeziříčsku jste možná mohli zaslechnout „zaručené" zprávy o tom, že končí, či se případně stane místem, kde bude dán prostor jen jednomu názoru, a kde budou potlačovány, případně neuvedeny, kritické názory občanů nebo politiků. Rád bych Vám sdělil, že tištěný zpravodajský měsíčník bude od dubna nadále vycházet, a to ve stejném rozsahu a nákladu, na který jste zvyklí.

To znamená, že ho jako dosud najdete zdarma ve své schránce v prvním týdnu měsíce a to nejen ve městě, ale samozřejmě i v jeho místních částech. Stejně tak bude plynule navázáno na webový portál, kde najdete aktuality z našeho města, které Vám na Vaše přání budou zasílány.

Co tedy bude jiné? Kromě vydavatele, kde Jupiter club nahradí jeho zakladatel a vlastník, tedy město Velké Meziříčí, se změní i redakční tým. Jedním z hlavních důvodů, který vedl radu města k rozhodnutí o změně vydavatele, je snaha o zlepšení informovanosti o dění na radnici, včetně organizací, které město zřizuje či zakládá. Neméně důležitým bude důraz na to, aby v tištěném Velkomeziříčsku byl dán ve stejném čísle prostor reagovat na článek i druhé straně, aby diskuze byla pokud možno vyvážená a objektivní. Vedení města nemá zájem potlačovat kritické názory kohokoli, pokud budou vedeny slušnou a kultivovanou formou.

Protože dochází ke změně vydavatele, mění se i zaměstnavatel redakčního týmu. Z tohoto důvodu bylo na konci minulého roku vyhlášeno výběrové řízení na pozici šéfredaktora, který bude současně plnit funkci tiskového mluvčího a redaktora. Do něj se mohl přihlásit kdokoli, kdo splňoval nastavené podmínky. Protože se však nepřihlásil nikdo ze stávající redakce, byly vybrány dvě nové pracovnice - Mgr. Michaela Hudková, která bude zastávat funkci šéfredaktora a tiskového mluvčího a Mgr. Zuzana Najtová v pozici redaktora. Budou mít na starost nejen tištěné a elektronické Velkomeziříčsko a zajištění povinností vyplývající z pozice tiskového mluvčího, ale časem přeberou i partnerskou spolupráci s městy jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Nutnou změnou je pak i jiné sídlo redakce. Samotná radnice v současné době nedisponuje odpovídajícími prostorami, které by byly pro občany snadno přístupné. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni přistoupit k přechodnému řešení. Redakce bude od 1. března umístěna v prostorách bývalé restaurace na Obecníku, kde v současné době je již dokončeno budování provizorního zázemí. Současně v přízemí budovy bývalé spořitelny probíhají stavební úpravy pro potřeby služebny městské policie s předpokládaným termínem dokončení v květnu tohoto roku. Následně dojde k jejímu stěhování a poté se bude moci redakce Velkomeziříčská přemístit na své definitivní sídlo, a to do přízemí radnice vedle informačního centra, kde dosud městská policie pracuje.

Velkomeziříčsko si za svoji existenci prošlo mnoha změnami, a to nejen po svém založení, ale i po svém znovuobnovení v roce 1990. Mnozí si určitě pamatují, že to bylo zásluhou našeho muzea a jeho ředitele Bohuslava Mikuláška. Následně vydavatelství převzalo město, a protože nějaký čas vycházel současně týdeník i kulturní zpravodaj JKP (později Jupiter clubu), bylo rozhodnuto obě média spojit do jedné redakce a pod jednoho vydavatele. Nyní se tedy vydavatelství vrací tam, kde už v minulosti bylo, tedy pod město. To je běžná praxe, kdy radnice vydává svůj zpravodaj. Od roku 1990 se v redakci objevila celá řada šikovných lidí, kteří se snažili informovat o aktuálních a důležitých událostech, které zajímaly občany našeho města. Za to bych jim chtěl všem co nejsrdečněji poděkovat. Avšak bez pomoci celé řady obětavých přispěvovatelů by se jim jejich práce dělala mnohem obtížněji. Proto bych Vás milí spoluobčané rád vyzval ke spolupráci i při tvorbě Velkomeziříčska na nastalém období, ať už v kultuře, sportu, dopravě, školství či v jiné oblasti. Samozřejmě i nadále počítáme s možností inzerce soukromé či firemní, stejně tak se společenskou kronikou.

Věřím, že se nová redakce svěřených úkolů ujme s nejvyšší odpovědností a pečlivostí, a že Velkomeziříčsko bude i nadále jedním z hlavních zdrojů informací pro Vás, naše spoluobčany.

Josef Komínek

starosta