Grantový systém na podporu kultury města Velké Meziříčí

14. 2. 2019

budova 1big

Pořadatelé kulturních a vzdělávacích akcí, či autoři literárních nebo audiovizuálních děl ve Velkém Meziříčí mohou požádat o finanční podporu z grantu města do konce tohoto měsíce, tj. do 28. února.

 Žádosti hodnotí Komise kultury a cestovního ruchu na základě podkladů poskytnutých žadatelem v žádosti.
O podpoře žádostí rozhodne rada města na základě výsledků jejich hodnocení komisí.

Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
tel. 566 781 030, mail: stupka@velkemezirici. cz
Podrobnosti a potřebné formuláře ke stažení naleznete ZDE