Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech

30. 1. 2019

csu2019

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 každoroční šetření o životních podmínkách domácnosti v ČR. Smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v 34 evropských zemí.

Šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 v domácnostech, která budou náhodně vybrána počítačem.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů.

Více informací získáte zde.