Poděkování za tříkrálovou sbírku 2019

25. 1. 2019

Tříkrálové poděkování_VM

Milí koledníci a dárci,
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala jménem Oblastní charity Žďár nad Sázavou za Vaše zapojení v rámci Tříkrálové sbírky 2019.
Vám, koledníci, děkuji za ochotu a čas, který jste věnovali pro dobrou věc.
Dárcům pak děkuji za jejich štědré dary, které pomohou a podpoří především potřebné lidi v našem regionu.

Do letošní Tříkrálové sbírky se zapojilo téměř 2 100 dobrovolníků, kteří do 533 kasiček vykoledovali 3 576 429 Kč, což je oproti loňskému roku nárůst o 263 344 Kč.
45 kasiček z Velkého Meziříčí a okolí obsahovalo 352 870 Kč.

Více informací o Tříkrálové sbírce i projektech Oblastní charity Žďár nad Sázavou
naleznete na www.zdar.charita.cz.

Ještě jednou děkuji a přeji Vám vše dobré v novém roce 2019

Ing. Jana Zelená,
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Nahoru