Děti a senioři nebudou platit za popelnice

popelnice-odpad-ta12 denik-630

Děti do tří let a senioři nad sedmdesát let ve Velkém Meziříčí od nového roku nebudou platit poplatek za komunální odpad. Týká se to více než 1 800 obyvatel města.


Zastupitelé včera schválili novou obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v níž jsou jmenované skupiny dětí do tří let a seniorů nad sedmdesát let od poplatku osvobozeny. „Jde o asi 1 400 seniorů a 400 dětí," uvedla místostarostka Jiřina Jurdová (Meziříčské fórum). Z městského rozpočtu na to půjde více než 900.000 korun.

Dosud každý obyvatel města platil za odpady 500 korun, přičemž podle ředitele Technických služeb Jaroslava Mynáře dosahují náklady na jednoho obyvatele asi devíti set korun, takže město na každého zhruba 400 korun doplácí už teď.

„Měli bychom k našim obyvatelům přistupovat rovně a nediskriminovat je. Někomu dáme úlevu a další budou platit jako předtím. Není to výchovné. Navíc víme, že časem se budou poplatky za ukládání odpadu na skládku zvyšovat," vyjádřil nesouhlas s návrhem zastupitel Radovan Necid (TPM). „Je to rozhodnutí koalice, která to má ve svém programovém prohlášení," řekl na to starosta Josef Komínek (ČSSD) s tím, že jde o podobný případ, jaký v minulosti provedlo bývalé vedení města, když dalo seniorům městskou hromadnou dopravu zdarma. „Diskriminační to rozhodně není," upřesnila ještě právnička městského úřadu Vilma Drápelová.

Prostor v diskusi dostal Jan Oulehla z přítomné veřejnosti, který odpadové hospodářství studoval. „Pokud bude zavedena úleva poplatku za komunální odpad, nikoho to pak nemotivuje k tomu, aby snižoval množství komunálního odpadu, který produkuje," vysvětlil a dodal, že motivační je, když ti, co produkují hodně odpadu, platí víc než ti, kteří se snaží svou vlastní produkci komunálního odpadu snižovat. „Největší devizou je dnes prevence odpadů a nic jiného," souhlasil s ním Jaroslav Mynář a připomněl, že od roku 2024 bude dle zákona v České republice zakázáno skládkování využitelných odpadů.

V dlouhé diskusi padl několikrát také návrh na uspořádání semináře, který by zastupitelům problematiku nakládání s odpady více osvětlil. Před hlasováním podal Ivo Šulc (TPM) protinávrh zrušit poplatek za komunální odpad pro všechny občany. Vincenc Záviška (Společně VM) navrhl odložit rozhodnutí na únorové zastupitelstvo, po semináři. A Petr Velička (TPM) přidal třetí protinávrh, aby vše zůstalo při starém a ušetřené peníze byly věnovány na osvětu mezi občany.

Žádný z protinávrhů nakonec neprošel a zastupitelé čtrnácti hlasy vyhlášku města s osvobozením dětí a seniorů od poplatku za odpad schválili.

Martina Strnadová