Město bude v roce 2019 hospodařit s téměř 240 miliony korun

rozpocet

Rozpočet hospodaření Velkého Meziříčí na rok 2019 včera schválili zastupitelé. Příjmy města včetně zapojení přebytku z minulého roku jsou 239.573.500 korun a výdaje také ve výši 239.573.500 korun.


Například z daňových příjmů městu plyne 174 milionů korun. Částka zahrnuje daně z příjmů, z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, správní poplatky a podobně. Nedaňové příjmy z pronájmů různých budov a majetku města dosahují osmi milionů korun.

Největší výdaje jsou na činnost místní správy, a to 77 a čtvrt milionu korun. Dále na provoz předškolních zařízení a základních škol, a to 21 milionů korun. Velkou částkou v rozpočtu je i 14,8 milionu korun na opravy silnic.

V grantovém programu podpory sportu je celkem 6,6 milionu korun, z toho 5,9 milionu na činnost mládeže a 700.000 na činnost dospělých sportovců. Oproti loňsku je částka vyšší o milion korun pro trenéry mládeže. V grantu Zdravé město je 80.000 korun, v grantu na kulturu 300.000 korun a v grantu pro sociální oblast celkem 2.425.500 korun.

Na činnost organizací města je pro knihovnu vyčleněno 3,7 milionu korun, na činnost muzea téměř 4,5 milionu korun. Jupiter clubu schválili zastupitelé dotaci na činnost ve výši 5,8 milionu korun a 265 tisíc na web a měsíčník Velkomeziříčsko, tedy jen na vydávání v prvním čtvrtletí roku 2019.

Rozpočet zastupitelé schválili třinácti hlasy.

Martina Strnadová