Tisková zpráva starosty města Velké Meziříčí - Rekonstrukce mostu přes řeku Balinku – otevření stavby

27. 11. 2018

20181123 144023

V pátek 30. 11. 2018 v 11.00 hod proběhne slavnostní otevření stavby „Rekonstrukce mostu č. 597007 přes řeku Balinku ve Velkém Meziříčí.
Investorem stavby je Město Velké Meziříčí. Zhotovitelem firma Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Brno. Projektant PDPS – firma Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. Brno a projektant RDS – firma Link projekt s.r.o. Brno.

Jedná se o stavbu nového mostu přes řeku Balinku v centru města na ulici Třebíčská. Most o rozpětí 22,80m je postaven jako jednopolový rám tvořený dvěma parapetními nosníky z předpjatého betonu. V příčném směru je nosná konstrukce řešena jako parapetní dvoutrám s dolní mostovkou. Parapetní trám má směrem do vozovky tvar betonového svodidla. Průjezdná šířka na mostě mezi nosníky je 6,5m. Chodník a cyklostezka jsou vedeny po konzolách na obou stranách mostu. Spodní stavbu mostu tvoří obdélníkové opěry, které jsou vetknuté do základů. Založení je navrženo hlubinné na vrtaných mikropilotách. Na opěry navazují rovnoběžná křídla, která jsou založena plošně.

Součástí oprav bylo vybudování nové šachty a dešťové kanalizace, přeložky sítí, nové osvětlení a vegetační úpravy v okolí mostu, součástí jsou i vydlážděné nové chodníky a parkoviště včetně kompletní opravy komunikace před a za mostem.


Josef Komínek
starosta města Velké Meziříčí

pdfReferenční list

 

Nahoru