Kniha o Balince a Oslavě je plná fotek i zajímavostí

KNIHA VM_2018_3D

Balince a Oslavě, jež daly jméno našemu městu, se věnuje nová publikace Velkomeziříčské řeky. Knihu o sto osmdesáti stranách s texty Bohumíra Macháta a fotografiemi Antonína Havláta vydá město na předvánoční trh v nákladu 500 kusů za cenu 300 korun.

Publikace Velkomeziříčské řeky bude představena o první adventní neděli na akci Rozsvícení vánoční výzdoby. Čtenáři v ní najdou pojednání o řekách ze všech úhlů pohledu pisatele. Nejde tedy jen o strohé geografické a faktické údaje, jak připomíná Eva Kočí Valová v průvodním slově ke knize. „Celistvost přírodního začlenění doprovází nejen popis okolních břehů s lidskými obydlími od pramenů obou řek až do míst končícího velkomeziříčského vodního katastru, ale i sdělení možnosti setkání se zde s okolní flórou, faunou i geologickými zvláštnostmi. Je zde i označení zásahů lidské ruky – stavy, splavy, mlýny, technické stavby, mosty, architektonické dominanty," dodává Eva Kočí Valová.

Její slova potvrzuje i fotograf Antonín Havlát: „Povídání a fotografie v této knize podávají čtenáři ucelenější přehled o velkomeziříčských řekách Balince a Oslavě, než strohé turistické průvodce. Snaží se demonstrovat nenahraditelnou krásu obou řek, kde se střídají hluboké tůně s poklidnou hladinou, kde proud zrychlí jen v kamenitém řečišti. Snaží se přispět k poznání mnohotvárné přírody, její ochraně a uchování pro budoucí generace."

Martina Strnadová