Děti z MŠ Čechova prakticky poznávaly přírodu i sebe

1. 11. 2018

Cechova

Na jaře a na podzim roku 2018 v Mateřské škole Čechova probíhal projekt „Příroda – naše učitelka". V rámci projektu si děti i dospělí rozvíjeli prostřednictvím různých činností kladný vztah nejen k okolí a prostředí, ve kterém žijeme, ale i sami k sobě.

Cílem projektu bylo aktivně a tvořivě zapojit děti i širší veřejnost do problematiky ekologie a zároveň zatraktivnit environmentální výchovu. Děti si formou praktického vzdělávání jako je pozorování hmyzu pod lupou a mikroskopem, výrobou hmyzích hotelů, založení kompostéru, pozorování vývoje motýlů v motýlích pavilonech, výsadbou stromu na školní zahradě, prací s encyklopedií i PC přibližovaly, jak náš život úzce souvisí s přírodou a přírodními zdroji. Navštívili jsme zahradnictví Rozmarínek a ve spolupráci s Ekocentrem uspořádali v Balinách Den rodin. Velmi pěkná byla také beseda se členkami Svazu žen. Projekt byl završen výstavou fotografií a dětských prací ve vestibulu školy. Celá akce byla podpořená z grantového programu Zdravé město.

Eva Hammerová, MŠ Čechova

IMG 7390-18656-800-600-80

IMG 7242_1_-18653-800-600-80

IMG 7165_1_-18652-800-600-80

fotka 1-18651-800-600-80

 

 

Nahoru