Organizace se mohou ucházet o cenu za společenskou odpovědnost

31. 10. 2018

DSC 0502

Kraj Vysočina vyhlásil 4. ročník Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2019. Záměrem Kraje Vysočina je ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.

Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:

a) soukromý sektor
a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně
a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců
b) veřejný sektor
b1) obce
b2) ostatní

Přihlášku i dotazníky pro všechny kategorie (pro 4. ročník – hodnocení dosažených výsledků za rok 2018) najdete na www.kr-vysocina.cz/odpovednost

Na uvedeném odkazu naleznete i veškeré další podrobnosti k uvedenému záměru i samotné soutěži, včetně fotogalerie ze slavnostního vyhodnocení z 1., 2. a 3. ročníku této soutěže.

-red-

 

Nahoru