Zastupitelé schválili grant pro sociální oblast

hand-846092 1920

V grantovém programu města pro sociální oblast je na rok 2019 celkem 2.425.500 korun.


Zastupitelé včera schválili Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2019 ve Velkém Meziříčí. Na sociální služby město vyčlení 1.879.900 Kč a na sociální aktivity 545.600 Kč.

O peníze z grantu mohou žádat spolky, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti nebo fyzické osoby, které provozují sociální služby. Jejich sociální zařízení musí být zřízeno na území města a nebo zde musí poskytovat svoji službu terénní formou. Jde o služby sociální péče, sociální prevence, odborného poradenství a další specifické služby v této oblasti, jako je třeba prevence sociálního vyloučení apod. Dotace nelze poskytnou nadacím a nadačním fondům.

Martina Strnadová

(Zdroj: redakce Velkomeziříčsko)