V Jupiter clubu proběhne přednáška o bezpečnosti seniorů

senior

Senioři tvoří v České republice 18 procent populace. Jejich podíl na dopravních nehodách ale tvoří více jak 24 procent. Ve spolupráci s Besipem proto vznikl projekt Senioři bez nehod, jehož cílovou skupinu tvoří osoby nad 65 let. V jeho rámci proběhne 26. září od 16 hodin v koncertním sále Jupiter clubu přednáškové odpoledne na téma Stárnout bezpečně.

Celá akce se uskuteční pod dohledem odborného garanta BESIPU, součástí přednášek budou rovněž naučné edukativní videa a herecké scénky, které budou zajímavou a zábavnou formou ilustrovat reálné scénky s dopravní tématikou. Návštěvníci kurzu obdrží po přednášce věcné dary.

Předpokládaná délka představení je 1 hodina 30 min.

-red-

Zdroj: redakce Velkomeziříčsko