Lhotečtí žáci zvítěžili v projektu Recyklohraní - Věnuj mobil a pojeď do ZOO

DSC 5212_1-18014-800-600-80

Projekt „Věnuj mobil a pojeď do ZOO" je charitativně ekologická akce, kterou stejně jako v minulých letech uspořádalo Recyklohraní - školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.


Školy v letošní kampani celkově odevzdaly deset tisíc vysloužilých mobilů a naše ZŠ ve Lhotkách se umístila mezi čtyřmi výherci v rámci ČR. Odměnou nám byla ve čtvrtek 6. září exkurze do Jihlavy na třídící linku ASMJ, kde nám ukázali, jak se třídí plasty a papír a prohlídka recyklační linky společnosti ENVIROPOL, kde recyklují elektroodpad. Tato linka patří mezi nejmodernější v Evropě. Při této příležitosti jsme navštívili i ZOO.

ZŠ Lhotky

(zdroj: redakce Velkomeziříčsko)

Lhotky-18016-800-600-80

Lhotky trideni