Putovní výstava o změně klimatu zavítá do Velkého Meziříčí

7. 9. 2018

rain

Tematicky velmi aktuální výstava Klima se mění – změň se i ty! bude 11. září 2018 na své pouti městy ČR nově otevřena ve Velkém Meziříčí. Po Zlínském kraji se tak nyní podívá do kraje Vysočina. Zájemci si ji mohou prohlédnout na Náměstí a její otevření s odborným výkladem po celý den bude přístupné všem zájemcům v rámci probíhajících Dnů zdraví.

Výstava vznikla v rámci osvětového projektu, který ve veřejném prostoru řady měst České republiky srozumitelnou a názornou formou ukazuje základní fakta o dopadech globální změny klimatu, jejích souvislostech, příčinách a zejména možnostech, jak na změny mohou lidé a města reagovat.

Díky výstavě a navazujícím aktivitám ve městě veřejnost získá srozumitelné informace o změně klimatu a návody pro realizaci konkrétních adaptačních a mitigačních opatření přispívajících k ochraně klimatu, zejména na pozemcích a budovách v majetku obyvatel města.

Velké Meziříčí je jedním z prvních z měst, kde si lidé tuto zajímavou i varující výstavu mohou prohlédnout. Výstava bude umístěna ve výstavním stanu na Náměstí (do 13. září), odkud zamíří za žáky a učiteli do prostor Základní školy Oslavická. Výstava tedy setrvá ve Velkém Meziříčí až do 21. září, kdy se bude stěhovat opět do dalšího města.

Originální výstava „Klima se mění – změň se i ty!" byla připravena neziskovou organizací CI2, o. p. s., v roce 2018. Výstava vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Josef Švec

Nahoru