Velkomeziříčská radnice pracuje na jedničku

radnice2 copy

Lidé jsou s kvalitou činnosti, úrovní vystupování a poskytovanými službami velkomeziříčského městského úřadu velmi spokojeni. Vyplynulo to z výsledků anonymního dotazníkového šetření, které přímo na radnici mezi klienty probíhalo v květnu.

„Jednalo se o již šesté šetření spokojenosti klientů. Průzkum proběhl ve dnech, kdy jsou na úřadě nejdelší úřední hodiny pro veřejnost, aby se mohlo vyjádřit co nejvíce klientů. Průzkum byl proveden stejnou metodou jako v roce 2016, tzn. že klienti nevyplňovali dotazníky sami, ani je sami nevhazovali do sběrných boxů, ale pouze odpovídali na položené otázky, které jim pokládali najatí externí pracovníci, konkrétně čtyři studenti Gymnázia Velké Meziříčí," popsal metodiku šetření tajemník Marek Švaříček.

Respondenti hodnotili kvalitu činnosti, úroveň vystupování a úroveň poskytované služby v podstatě známkou na škále 1-4. Radnice získala 245 vyplněných dotazníků, přičemž celková průměrná známka je letos 1,18. „Spokojenost lidí s našimi službami sledujeme touto dotazníkovou akcí dlouhodobě a výsledky jsou velmi dobré a stabilní. Svědčí to o tom, že úřad pracuje systematicky," pochválil své podřízené tajemník Švaříček.

Petros Martakidis

pdfPrůzkum spokojenosti klientů Městského úřadu Velké Meziříčí