Bílé kontejnery rozšíří možnosti třídění o kovový odpad

bileObčané Velkého Meziříčí mají od února letošního roku možnost třídit do speciálních nádob bílé barvy kovové odpady a kovové obaly.

 

Mezi ně patří například konzervy od potravin, plechovky od piva nebo nealkoholických nápojů, kovové obaly od kosmetiky, které doposud končily v komunálním odpadu nebo v lepším případě ve sběrném dvoře, víčka od jogurtů a podobně. Stanoviště, kde jsou kontejnery pro sběr kovů umístěny, jsou vytipovaná tak, aby byly k dispozici co nevětšímu počtu obyvatel v dostupné docházkové vzdálenosti.

Věříme, že si k novým nádobám najdete cestu, a toto zintenzivnění systému třídění odpadů bude dalším krokem ke snížení celkového ročního množství vyprodukovaného komunálního odpadu.

Seznam stanovišť, kde jsou umístěné nádoby na kovové odpady a kovové obaly:

Město Velké Meziříčí:

 1. Bezděkov 71
 2. Bezručova - trafostanice
 3. Čechova 20
 4. Čermákova 53
 5. Demlova 1
 6. Gen. Jaroše 6
 7. Hornoměstská 22
 8. K Novému světu 4
 9. Kolmá 12
 10. Na Spravedlnosti 2
 11. Nad Kunšovcem – dole „u Peterků"
 12. Nad sv. Josefem
 13. Nad Tratí 7
 14. Pionýrská – u Elišky
 15. Pod Kaštany
 16. Sluneční – bytovky 11
 17. Školní – bytovky 5
 18. U Statku 28
 19. U Světlé 20
 20. Zahradní 28
 21. Záviškova 13

Místní části:

 1. Lhotky
 2. Mostiště

Odbor ŽP, MěÚ Velké Meziříčí

KOVY