Dotazník: Samospráva Velkého Meziříčí v názorech občanů a její komunikace s nimi

k

Vážení občané města,
jmenuji se Eva Čonková a ve spolupráci s Městským úřadem Velké Meziříčí bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku určenému k analýze v rámci diplomové práce na Vysoké škole ekonomické v Praze, kterou jsem se rozhodla věnovat našemu městu - Velkému Meziříčí.
Ráda bych, aby vyhodnocené informace posloužily k novým podnětům a angažovanosti, a to od chodu úřadu až ke komunikaci města s námi - občany, a tím také k všeobecné spokojenosti založené na společné diskuzi.
Děkuji Vám za vyplnění!

Eva Čonková


Dotazník můžete vyplnit elektronicky, a to od 7. července do 31. července 2017.

Pokud chcete vyplnit dotazník v papírové podobě, můžete si ho vyzvednout a následně i vhodit do sběrných boxů na Městském úřadě Velké Meziříčí, a to v Turistickém informačním centru na recepci radnice nebo na pokladně městského úřadu v budově spořitelny či na pracovišti Czech POINTu v budově spořitelny.

Elektronický dotazník

Dotazník v pdf pro tisk