Závěrečná zpráva

docxAnalýzy v sociální oblasti se zaměřením na cílové skupiny osob se zdravotním postižením a seniorů jako podklad pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Velké Meziříčí

docxAnalýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené sociálním vyloučením jako součást komunitního plánování sociálních služeb ve městě Velké MeziříčíNahoru