Z událostí městské policie - březen 2020

7. 3. 2020 v nočních hodinách projížděla hlídka MP ul. Jihlavská, kde si všimla ležící osoby těsně vedle komunikace. Jednalo se o mladíka, který byl silně v podnapilém stavu, nekoordinoval své pohyby, nebyl schopen stát samostatně na nohou. S hlídkou MP nejprve nekomunikoval, nebylo možné zjistit jeho totožnost. Hlídka MP jej posadila do služebního vozidla, neboť byl prochladlý a přeparkovala na parkoviště před autosalon Opel Dobrovolný, aby neohrožovala bezpečnost a plynulost silničního provozu. Po provedení orientační dechové zkoušce, kdy bylo u mladíka naměřeno 2,66 prom. alkoholu v dechu, byla na místo přivolána rychlá záchranná pomoc. Rovněž, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR ke zjištění totožnosti mladíka. Po příjezdu rychlé záchranné pomoci mladík procitl a začal komunikovat s lékařem. Po dohodě s mladíkem, že si přivolá osobu, která se o něho postará, byl předán manželce, která pro něho přijela. Případ bude mít dohru u správního orgánu, neboť mladík se vůči strážníkům choval arogantně, vulgárně je urážel a neuposlechl jejich zákonných výzev, aby zanechal protiprávního jednání a k prokázání totožnosti.

Dne 10. 3. 2020 kolem 14:30 hod. usměrňovala hlídka MP provoz v ul. Novosady ve Velkém Meziříčí z důvodu porouchaného nákladního vozidla, které tam blokovalo provoz. Po odstranění závady na vozidle, byl v ulici obnoven plynulý provoz.

Dne 11. 3. 2020 hlídka MP přijala tel. oznámení, že v ul. Nad Plovárnou došlo ke kontaminaci komunikace nějakou ropnou látkou. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno od oznamovatele, že v odpoledních hodinách viděl na stejném místě neznámé muže, kteří přečerpávali naftu z jednoho vozidla do druhého. Následně z místa odjeli. Hlídce se nepodařilo zjistit, o jaké osoby se jednalo, proto na místo přivolali Hasiče, kteří na místě provedli dekontaminaci komunikace sorbentem.

Dne 12. 3. 2020 v odpoledních hodinách v ul. Družstevní ve Velkém Meziříčí na zastávce ČD, řešila hlídka MP skupinu osob, která tam kouřila. Hlídka MP všem uložila příkazem na místě pokutu.

Dne 17. 3. 2020 v odpoledních hodinách byla hlídka MP požádána o součinnost při pátrání po pohřešovaném muži Policií ČR Velké Meziříčí. Asi po půl hodině bylo Policií pátrání odvoláno, neboť muž byl nalezen v blízkosti bydliště.

Hlídka MP zjistila dne 19. 3. 2020 v 15:30 hod. v ul. Vrchovecká ve Velkém Meziříčí na autobusové zastávce ve směru na Křižanov ropnou skvrnu. Na místě se nikdo nezdržoval, ani nebylo zaznamenáno, žádné odstavené vozidlo, ze kterého by nafta unikla. Na místo byl přivolán HZS ke kontaminaci ropné skvrny sorbentem.

V souvislosti s nákazou COVID-19 a Nařízením Vlády ČR řešila MP několik případů porušení nařízení. Tyto prohřešky byly řešeny na místě domluvou a výzvou k sjednání nápravy. Jednalo se zejména:
20. 3. 2020 18:25 hod. v ul. Uhřínovská, ve Velkém Meziříčí, kde si tři mladíci ve skateparku, který, měl být uzavřen, jezdili na kolech a nebyli vybaveni ochranou rouškou. Hlídka je poučila a vyzvala, aby zařízení uzamkli a opustili. Mladíci byli poučeni o povinnosti nosit roušky, které si nasadili.

Dne 21. 3. 2020 ve 14:05 hod v ul. K Novému nádraží byl MP vyzván starší muž, aby si nasadil roušku. Muž nejprve komentoval hlídku slovy, že je to šaškárna, ale po poučení o možných následcích si roušku nasadil

MP přijala tel. oznámení od neznámého oznamovatel, že v ulici Družstevní se na zahrádce občerstvení zdržuje skupina osob a kouří. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že u výdejního okénka je umístěn stůl, kde byl popelník s nedopalky, ale žádné osoby se na místě nezdržovaly. Hlídka kontaktovala obsluhu výdejového okénka občerstvení a vyzvala jej, aby popelník ze stolu odstranila a vyzývala osoby, aby dodržovaly dostatečné vzdálenosti v souvislosti s nákazou COVID-19.

Dne 23. 3. 2020 v odpoledních hodinách hlídka MP zjistila na zastávce ČD ve Velkém Meziříčí osobu, která neměla roušku. Po její výzvě bylo zjištěno, že se jednalo o osobu, která je bez domova. Strážníci jí roušku poskytli.
Téhož dne v 16:40 hod. byla upozorněna další osoba, která se pohybovala u supermarketu Kaufland a neměla roušku. Strážníci ji roušku poskytli.

MP ve dnech 23. 3. – 24. 3. 2020 provedla kontrolu dodržování povinností vyplývajících z Nařízení Vlády ČR v prodejnách COOP, Penny, Billa, Kaufland. Kontaktovala vedoucí provozoven a seznámila je s dalšími možnými opatřeními jako pravidelné relace v externím rozhlase, vybavení prostoru nákupních košíků jednorázovými rukavicemi a vypnutí nápojových automatů, kde se zdržovalo více osob pohromadě.

Dne 24. 3. 2020 v poledních hodinách v ul. Nad Kunšovcem ve Velkém Meziříčí, zjistila hlídka MP pohyb ml. dívky, které utekl z vodítka pes bez ochranné roušky. Vzhledem k tomu, že u sebe žádný ochranný prostředek neměla, byla jí rouška MP vydána.
Následně byla zaznamenána osoba v ul. Hornoměstská bez ochranné roušky. V době, kdy se k osobě hlídka MP přibližovala, roušku si nasadila. Strážníci tuto osobu poučili o postihu, který by mohl následovat v případě opakovaného porušení nařízení.

Dne 24. 3. 2020 v podvečerních hodinách řešila hlídka MP stížnost z BD v ul. Kostelní, kde docházelo k narušování občanského soužití, rušení nočního klidu a porušování nařízení v souvislosti se současným stavem. Osoby byly na místě poučeny a vyzvány hlídkou MP, aby se vyvarovaly uvedeného protiprávního jednání a dále byly poučeny ve smyslu případných sankcí a opatření, které mohou nastat, pokud výzev neuposlechnou.

 

Nahoru