Z událostí městské policie - červenec 2019

Poškozený chodník
Dne 29.7.2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení o poškození chodníku na ulici Třebíčská. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde v jedné z provozoven nalezla řidiče vozidla, který chodník poškodil. Na místo byla přivolána skupina DN Policie ČR, Žďár nad Sázavou, která si celou událost převzala k dořešení.

Součinnost se záchrannou službou
Dne 26.7.2019 bylo přijato telefonické oznámení z dispečinku ZZS kraje Vysočina s žádostí o výjezd hlídky MP, která je zařazena do systému včasné pomoci a je vybavena defibrilátorem k osobě, která zkolabovala na ulici U Tržiště. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde již docházelo k resuscitaci osoby svědky události. Strážníky byl k resuscitaci použit defibrilátor a soustavně byla prováděna masáž srdce až do příjezdu ZZS kraje Vysočina, která následně v resuscitaci pokračovala.

Podnapilá osoba
Dne 16.7.2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení o podnapilém muži, který měl ležet v místě u stezky pro pěší do sídliště Čechovy sady. Hlídka se dostavila na místo, kde nalezla muže s vrávoravou chůzí. Vzhledem k tomu, že strážníci dle místní znalosti věděli, o koho se jedná, bylo zajištěno převzetí podnapilého osobou blízkou k jeho vystřízlivění v místě trvalého bydliště.

Potyčka před provozovnou
Dne 14.7.2019 v noci přijala hlídka MP telefonické oznámení od OOPČR s žádostí o součinnost před jednou z velkomeziříčských provozoven na ulici Hornoměstská, kde mělo docházet k potyčce více osob. Strážníci se dostavili na místo, kde společně s hlídkou PČR navodili pokojný stav. Následně si hlídka PČR celou událost převzala k dořešení.

Narušování občanského soužití
Dne 12.7.2019 bylo na služebně MP přijato oznámení, ve kterém oznamovatel hlídce sdělil, že jeho soused hází přes plot na jeho zahradu kusy betonu a větve a dále, že se k jeho rodině chová hrubě. Strážníci se dostavili na místo a vše zadokumentovali. Po zpracování byla událost oznámena příslušnému správnímu orgánu jako přestupek proti občanskému soužití.

Krádeže v provozovně
Dne 11.7.2019 a 23.7.2019 přijala hlídka telefonické oznámení, že na ulici U Tržiště v jedné z provozoven došlo ke krádeži zboží. V obou případech se přistižený zákazník ke krádeži přiznal a po provedení nezbytných úkonů byl přestupek proti majetku projednán uložením pokuty příkazem na místě.

Obava o život kamaráda
Dne 6.7.2019 přijala hlídka telefonické oznámení, ve kterém oznamovatelka uvedla, že má strach o svého kamaráda, který vyhrožoval skokem z mostu. Dále uvedla, že se s ním pokoušela telefonicky spojit, ale volané číslo bylo nedostupné. Ve spolupráci s PČR byl mladík nalezen v místě trvalého bydliště a na místo byl přivolán lékař ZZS kraje Vysočina.

Pes v havarovaném vozidle
Dne 2.7.2019 převzala hlídka MP od jednotky HZS, zasahující při nehodě vozidel na dálnici, převzala psa, který byl nalezen při jejich zákroku v jednom z havarovaných vozidel, přičemž majitelka psa, která při nehodě utrpěla zranění, byla ZZS převezena do nemocnice. Po veterinární kontrole, která vyloučila případné zranění psa při havárii, byl pes dočasně umístěn do útulku, odkud byl následující den předán osobě, pověřené zraněnou majitelkou k převzetí jejího psa.

Psi na veřejném prostranství
Dne 1.7.2019 přijala hlídka telefonické oznámení o volně pobíhajícím psu v místní části Velkého Meziříčí. Hlídka MP se dostavila na místo, kde si převzala nalezeného psa od oznamovatele. Byla provedena kontrola, zda je pes označen identifikačními znaky. Výsledek kontroly byl negativní, proto strážníci převezli psa do útulku pro zaběhlé psy.
Ve dnech 16.7. a 31.7.2019 byli oznámen volný pohyb psa v dalších lokalitách města, v obou případech strážníci zjistili majitele, kterým byli zaběhlí psi předáni. Věc byla řešena jako porušení vyhlášky města, která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Následky silného větru
Dne 1.7.2019 při preventivní činnosti zjistili strážníci v několika lokalitách Velkého Meziříčí popadané větve na chodnících a pozemních komunikacích v důsledku silného větru. Tam, kde to bylo možné, popadané větve, které ohrožovaly bezpečnost silničního provozu a chodců, vlastními silami odstranili. Na městském hřbitově Karlov byl zjištěn vyvrácený strom, který se opíral o hřbitovní zeď. O vzniklé situaci byl následně vyrozuměn správce hřbitova.

Kontrola dodržování zákazu tranzitu
Po celý měsíc byla strážníky prováděna kontrolní a preventivní činnost se zaměřením na dodržování místní úpravy silničního provozu na silnici II/602 – zákaz vjezdu tranzitujících nákladních vozidel s hmotností nad 12 tun na ulicích Karlov a Jihlavská. Nákladní vozidla, jejichž řidiči neoprávněně sjížděli z D1 z důvodu dlouhých kolon vozidel, které se vytvářely díky omezení provozu na D1 během oprav dálničního mostu, byla strážníky navedena zpět na dálnici.

 

Nahoru