Z událostí městské policie - květen 2019

Beseda s žáky
Dne 30.5.2019 proběhla na Základní a Praktické škole na ulici Poštovní preventivně výchovná beseda, jejímž cílem bylo nejenom seznámit žáky s činností městské policie, ale i prohloubit právní vědomí školní mládeže. Žáci byli informováni o jednáních, se kterými se mohou v běžném životě setkat a která mohou mít znaky přestupku nebo trestného činu. Dále strážník s žáky pohovořil o nebezpečnosti požívání alkoholu a jiných návykových látek a jak se správně chovat jako účastník silničního provozu. Závěrem odpověděl na otázky, které žáky zajímaly.

Ležel na parkovišti
Dne 23.5.2019 přijali strážníci telefonické oznámení o ležící osobě na ulici K Novému nádraží. Hlídka MP se dostavila na místo, kde na zemi ležel muž, který si stěžoval na bolest na hrudi. Na místo strážníci neprodleně přivolali ZZS kraje Vysočina, následně lékař rozhodl o převozu muže do nemocnice.

Pomoc v nouzi
Dne 21.5.2019 přijali strážníci oznámení od klienta z DPS, že nemůže najít peníze, které mu měly být téhož dne doručeny poštovní doručovatelkou. Hlídka MP se dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že peníze ležely v bytě klienta na stole i lístkem o doručení ze dne 17.5.2019.

Volně pobíhající pes
Dne 21.5.2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení o volně pobíhajícím psu na ulici Ke Třem Křížům, kterého oznamovatel odchytil. Hlídka se dostavila na místo, kde si psa převzala. Vzhledem k tomu, že pes byl opatřen identifikační známkou, mohl být dohledán majitel zaběhlého psa, kterému byl nalezený pes následně předán a se kterým byla věc řešena jako porušení OZV, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství města.

Nález telefonu
Dne 13.5.2019 byl hlídkou MP vzat dočasně do úschovy mobilní telefon, který byl předán nálezcem. Následně mobilní telefon, který byl nalezen na Náměstí ve Velkém Meziříčí, prozváněl jeho majitel, který si telefon převzal od strážníků na služebně MP.

Uhynulá srna
Dne 7.5.2019 přijala hlídka MP telefonické oznámení o nálezu uhynulé srny na pěšině vedoucí k zahrádkářské kolonii od ulice Ve Vilách. Strážníci se dostavili na oznamované místo, o zjištěných skutečnostech pak informovali odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí, který následně vyzval hospodáře příslušného mysliveckého sdružení, aby se postaral o odklizení uhynulé srny.

Závady na komunikaci
Dne 2.5.2019 při preventivní činnosti na ulici Mírová byl hlídkou zjištěn propadající se dešťový kanál.
Dne 3.5.2019 přijala hlídka MP oznámení o uvolněném kanálu na ulici Hliniště. V obou případech po prověření situace strážníky byly o zjištěném stavu vyrozuměny Technické služby Velké Meziříčí s žádostí o odstranění závad na komunikaci.

 

Nahoru