Z událostí městské policie - březen 2019

Dohled před hokejovým stadionem
Ve dnech 20.3., 24.3., a 31.3.2019 v souvislosti s pořádáním hokejového finále prováděli strážníci v součinnosti s PČR dohled na dopravu a dodržování veřejného pořádku před a v okolí městského hokejového stadionu. Po ukončení jednotlivých utkání hlídky usměrňovali provoz před stadionem, aby umožnily bezpečný odchod a plynulý odjezd diváků od stadionu.

Podnapilé osoby
Dne 15.3.2019 přijali strážníci telefonické oznámení o podnapilé osobě, která ležela na stezce pro pěší do sídliště Čechovy sady. Dne 21.3.2019 byla hlídce MP oznámena leží podnapilá osoba na ulici Novosady. Hlídka se neprodleně dostavila na místo a po provedení nezbytných úkonů bylo v obou případech zajištěno převzetí podnapilých osobami blízkými k jejich vystřízlivění v místě trvalého bydliště.

Závada na oplocení
Dne 13.3.2019 při kontrolní činnosti na ulici U Tržiště zjistila hlídka MP, že na parkovišti leží část plotu, který je součástí oplocení areálu fotbalového hřiště, který spadl nespíš vlivem povětrnostních podmínek, ke škodě na zaparkovaných vozidlech nedošlo. O události strážníci neprodleně vyrozuměli odpovědnou osobu.

Nálezy
Dne 12.3.2013 byla hlídce předána nalezená dámská peněženka. Dne 14.3.2019 byl nahlášen nález jízdního kola na ulici Třebíčská. Oba nálezy byly dočasně vzaty do úschovy na služebnu MP, odkud byly předány odpovědné osobě na oddělení ztrát a nálezů Městského úřadu.

Volně pobíhající psi
Dne 8.3.2019 byli pomocí MKDS zjištěni dva volně pobíhající psi na ulici Náměstí. Psi byli strážníky odchyceni a následně umístěni do záchytného kotce MP. S majiteli psů bylo jednání porušující příslušnou obecně závaznou vyhlášku města vyřešeno uložením pokuty příkazem na místě.

Pátrání po osobě
Dne 4.3.2019 večer přijala hlídka MP tel. žádost o součinnost od OO Policie ČR Velké Meziříčí ve věci pátrání po osobě, která měla nedovoleně opustit výchovné zařízení. Strážníkům byl vydán popis osoby, hlídka provedla kontrolu oblastí, kde by se osoba mohla zdržovat a zjištěné poznatky sdělila PČR.

Obtěžoval kolemjdoucí
Dne 1.3.2019 dopoledne přijala hlídka MP telefonické oznámení o podnapilém muži, který se měl na veřejném prostranství se chovat nevhodně vůči procházejícím osobám. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kam již byla přivolána ZZS kraje Vysočina vzhledem ke zhoršení zdravotního stavu podnapilého. Po prvotním ošetření lékař rozhodl o převozu osoby do nemocnice.

 

Nahoru