Z událostí městské policie - únor 2019

Hořely odpadky
Dne 25.2.2019 přijala hlídka MP oznámení o doutnajících odpadcích v koši na Náměstí. Strážníci na místě obsah odpadkového koše prolili vodou, čímž zabránili rozšíření požáru a vzniku dalších škod.

Zaběhlí psi
Dne 22.2.2019 přijali strážníci oznámení o volně pobíhajícím psu, kterého oznamovatelka odchytila na ulici Nad Gymnáziem. Hlídka MP se dostavila na místo, kde si psa převzala. Následně byl dohledán jeho majitel a pes předán. Věc byla řešena jako porušení vyhlášky města, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce.
Dne 28.2.2019 při preventivní činnosti na ulici Příkopy byl spatřen volně probíhající pes. Pes byl hlídkou odchycen a předán do útulku pro zaběhlé psy.

Vlak jel bez strojvedoucího
Dne 19.2.2019 byla přijata telefonická žádost od OOPČR o součinnost při prověrce oznámení, že ve směru od Křižanova do Velkého Meziříčí jede vlak bez obsluhy. Hlídka MP se neprodleně dostavila na nádraží, kde zaměstnanec ČD strážníkům uvedl, že vlak, který jel od Martinic bez strojvedoucího, byl nouzově zastaven na vlakovém nádraží ve Velkém Meziříčí a že nedošlo ke zranění osob ani ke škodě na majetku. Na místě byli jako svědci události ztotožněni cestující uvedeného vlaku a veškeré informace byly předány PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

Způsobil škodu
Dne 15.2.2019 přijala hlídka MP oznámení z místní provozovny, že zákazník na prodejně vypil láhev limonády s úmyslem ji na pokladně nezaplatit, k čemuž se strážníkům posléze sám přiznal. Po provedení nezbytných úkonů byl přestupek proti majetku následně hlídkou projednán uložením pokuty příkazem na místě.

Nález peněženky
Dne 14.2.2019 byl hlídce MP oznámen nález pánské peněženky, kterou oznamovatelka nalezla na ulici K Novému nádraží a následně předala strážníkům. Nalezená peněženka byla dočasně vzata do úschovy na služebnu MP a poté předána na ztráty a nálezy Městského úřadu.

Podnapilé osoby
Dne 13.2.2019 přijali strážníci telefonické oznámení o podnapilé osobě, která spí na zemi v provozovně. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde u podnapilé osoby provedla dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem. Na místo byla přivolána ZZS kraje Vysočina, následně lékař rozhodl o převozu osoby do nemocnice.
V odpoledních hodinách pak byly hlídce oznámeny další podnapilé osoby na ul. Náměstí. Vzhledem k tomu, že tyto nekontrolovaly díky značnému stupni podnapilosti své chování, byly převezeny do PZS Jihlava.
Dne 17.2.2019 bylo hlídce MP oznámeno, že u jedné z provozoven na ulici Hornoměstská leží na zemi podnapilý muž a nelze jej vzbudit. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde se pokusila muže probrat, ale toto se nepodařilo. Na místo byla přivolána ZZS kraje Vysočina, přičemž lékař rozhodl o převozu osoby do nemocnice.

Ujel od dopravní nehody
Dne 9.2.2019 v ranních hodinách přijala hlídka MP telefonické oznámení o dopravní nehodě na ulici Čechova, při které mělo dojit k poškození dvou zaparkovaných vozidel a plotu, přičemž řidič měl od nehody ujet. Za pomoci MKDS strážníci dohledali vozidlo, jehož řidič poškození způsobil. Po provedení nezbytných úkonů byly veškeré poznatky předány skupině DN PČR Žďár nad Sázavou, která si celou událost převzala k dořešení.

Poškození vozidla
Dne 7.2.2019 v noci při kontrolní činnosti na ulici Náměstí, byl hlídkou MP spatřen mladík, který ukopl venkovní zpětné zrcátko u zaparkovaného vozidla před jednou z velkomeziříčských provozoven. Hlídka se dostavila na místo, kde mladíka vyzvala, aby zanechal protiprávního jednání a prokázal svoji totožnost. Vzhledem k tomu, že mladík byl po vlivem alkoholických nápojů a nebyl schopen kontrolovat své chování, byl převezen do PZS Jihlava. Po provedení všech úkonů byl přestupek proti majetku oznámen příslušnému správnímu orgánu.

Přezimující čáp
Dne 1.2.2019 přijala hlídka MP oznámení, že v korytu řeky Oslavy se pohybuje čáp, o kterého je třeba se postarat. Hlídka se dostavila na místo, kde zjistila, že čáp je v dobré kondici a bez zranění. Celá událost byla konzultována s Ornitologickou záchranou stanicí, která strážníkům sdělila, že někteří jedinci na zimu neodlétají a přezimují u nás a pokud není zraněn, není zapotřebí mu poskytnout zvláštní péči.

Nahoru