Z událostí městské policie - leden 2019

Rozbil odpadkový koš
Dne 26.1.2019 ranních hodinách si podnapilý mladík měřil svoji sílu s betonovým odpadkovým košem, který nakonec převrátil, přičemž se betonový koš, který je součástí městského mobiliáře, pádem na zem rozbil. Na místě byl mladík vyzván, aby prokázal strážníkům svoji totožnost a po provedení všech úkonů byl přestupek proti majetku oznámen příslušnému správnímu orgánu.

Porušila zákaz kouření
Dne 22.1.2019 přijala hlídka oznámení od zaměstnance školského zařízení, že jedna z jejich svěřenkyň kouří v budově zařízení. Vzhledem k tomu, že dívka kouřila v místě, kde je to příslušným ustanovením zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zakázáno, byl její přestupek projednán uložením pokuty příkazem na místě.

Pátrání po osobě
Dne 21.1.2019 přijala hlídka MP od operačního centra PČR Jihlava žádost o poskytnutí součinnosti při pátrání po mladíkovi, který měl přes sociální sítě vyhrožovat sebevraždou. Hlídka zahájila pátrání po osobě v katastru Velkého Meziříčí. Později bylo pátrání odvoláno, mladík byl hlídkou PČR nalezen u příbuzných.

Dopravní nehody
Dne 16.1.2019 v 23.15 hod. při preventivní činnosti na ulici Sokolovská bylo zjištěno poškození okružní křižovatky v důsledku dopravní nehody. Za pomoci MKDS byl dohledán směr, kterým vozidlo od nehody ujelo a následně bylo vozidlo dohledáno.
Dne 29.1.2019 byla zjištěna poškozená dopravní značka na ulici Nad Gymnáziem v důsledku dopravní nehody, od které řidič ujel. Za pomoci MKDS byl dohledán viník nehody.
K další nehodě pak došlo v ulici Komenského, kdy řidič při jízdě poškodil zrcátko u zaparkovaného vozidla. Všechny události byly po provedení nezbytných úkonů předány skupině DN PČR Žďár nad Sázavou k dořešení.

Volně pobíhající psi
Dne 14.1.2019 v 05.55 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na ulici Třebíčská volně pobíhal pes, kterého oznamovatel odchytil. Hlídka se dostavila na místo, kde si psa převzala. S majitelem psa bylo jednání porušující příslušnou OZV města vyřešeno uložením pokuty příkazem na místě.
Dne 30.1.2019 byl na služebně hlídce předán pes, který byl nalezen v lokalitě Jestřabec. Vzhledem k tomu, že nebyl opatřen žádným identifikačním znakem, byl předán do útulku pro zaběhlé psy na ulici Zámecká.

Potyčka před provozovnou
Dne 12.1.2019 v 04.00 hod. přijala hlídka telefonické oznámení od OOPČR s žádostí o součinnost ve věci potyčky před jednou z velkomeziříčských provozoven v centru města. Strážníci se neprodleně dostavili na místo, kde v součinnosti s hlídkou PČR navodili pokojný stav. Událost si převzala PČR k provedení dalších úkonů.

Nezabezpečené vozidlo
Dne 12.1.2019 v 00.20 hod. při kontrolní činnosti na ulici Poštovní zjistila hlídka MP u zaparkovaného vozidla stažené okno. Vzhledem k tomu, že vozidlo nebylo zabezpečeno, strážníci zjistili provozovatele vozidla a následně ho vyrozuměli o zjištěné situaci. Hlídka na místě vyčkala do příchodu řidiče, kterého poučila o povinnosti řádného zabezpečení vozidla proti krádeži.

Kontrola nezabezpečeného pozemku
Dne 11.1.2019 byla přijata žádost o kontrolu pozemku s chatkou na ulici Pod Strání, na kterém se měly neoprávněně zdržovat cizí osoby. Na místě strážníci zjistili, že pozemek s chatkou nejsou zabezpečeny proti volnému vstupu, čehož osoby využily, následně byly tyto osoby za přítomnosti majitele pozemku z místa vykázány.

Obava o zdraví obyvatelky domu
Dne 9.1.2019 přijali strážníci oznámení s žádostí o zjištění, zda jedna z obyvatelek domu nemá zdravotní problémy, neboť si nevyzvedla objednaný oběd z předešlého dne. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde ve věci dotazovala sousedy, kteří uvedli, že jejich sousedka byla hospitalizována v nemocnici a od té doby se v místě nezdržuje. Následně byli kontaktováni příbuzní této starší paní, kteří uvedli, že jejich příbuzná nyní bydlí u nich.

Dopravní nehoda
Dne 4.1.2019 v 22.45 hod. přijala hlídka telefonické oznámení od OOPČR s žádostí o součinnost ve věci zjišťování svědků dopravní nehody na ulici Novosady. Na místě zjištěn svědek nehody, který hlídce sdělil, že řidič, který nehodu způsobil a z místa nehody ujel, odstavil vozidlo na nedalekém parkovišti mezi bytovými domy. Strážníci na místě vyčkali do příjezdu skupiny DN PČR Žďár nad Sázavou, které předali veškeré zjištěné poznatky.

 

Nahoru