Z událostí městské policie - prosinec 2018

Pes ve vozidle
Dne 31.12.2018 přijala hlídka MP oznámení, že u jedné z provozoven na ulici Pod Stání je v zaparkovaném vozidle uzamčen pes. Hlídka se dostavila na místo, kde zjistila, že pes je ve vozidle v dobré kondici a nejeví známky bezprostředního ohrožení zdraví a života. Strážníci provedli úkony ke zjištění provozovatele zaparkovaného vozidla, který si posléze psa odvedl.


Skládka odpadu

Dne 31.12.2018 přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v jedné z místních částí Velkého Meziříčí u lesní cesty byla neoprávněně založena skládka odpadu. Hlídka vyjela na místo, kde na ni čekal oznamovatel, který hlídce ukázal místo skládky, od které vedly vyjeté koleje k nedaleko stojícímu vozidlu, které zde zapadlo. Na místě skládky ani u vozidla se nezdržovaly žádné osoby, tudíž strážníci událost zadokumentovali. Následnou kontrolou místa události hlídka zjistila dvě osoby, které odklidily odpad a pokoušely se vyprostit zapadlé vozidlo. Po provedení úkonů, které vedly ke zjištění skutečného stavu věci, strážníci oznámili podezření z přestupku podle zákona o odpadech příslušnému správnímu orgánu.

Podnapilé osoby
Dne 20.12.2018 přijali strážníci telefonické oznámení, že u jedné z provozoven na ulici K Novému nádraží leží na zemi dva muži. a jeden z nich je poraněn v oblasti hlavy. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde muže probudila a vyzvala je k provedení dechové zkoušky, která byla u obou pozitivní. Vzhledem k tomu, že jeden z mužů měl zranění na hlavě, přivolali strážníci ZZS kraje Vysočina, na místě lékař rozhodl o převozu zraněného muže do nemocnice v Třebíči. Následně strážníci událost řešili jako přestupek proti veřejnému pořádku.

Hrubá neslušnost
Dne 19.12.2018 přijala hlídka MP telefonické oznámení, že u jedné ze zahrádkářských kolonií ve Velkém Meziříčí mělo dojít k hrubé neslušnosti. Hlídka o podezření z přečinu vyrozuměla obvodní oddělení PČR a poté se dostavila na oznamované místo. V zahrádkářské lokalitě strážníci zastihli osobu odpovídající popisu, který podal oznamovatel. Veškeré zjištěné poznatky následně strážníci předali hlídce PČR, která si věc převzala k provedení dalších úkonů.

Nález peněženky
Dne 18.12.2018 byl během kontrolní činnosti na ulici Hornoměstská předán hlídce MP nález peněženky. Hlídka nález převzala a dočasně uložila na služebnu MP. Podle obsahu peněženky následně zjistila majitele a tento si posléze ztracenou peněženku převzal.

Krádež v provozovně
Dne 12.12.2018 přijala hlídka telefonické oznámení o krádeži zboží v provozovně na ulici Hornoměstská. Hlídka se dostavila na místo, kde se přistižený zákazník ke krádeži přiznal a nepoškozené zboží vrátil zpět do prodejny. Po provedení nezbytných úkonů byl tento přestupek proti majetku projednán uložením pokuty příkazem na místě.

Psi na veřejném prostranství
Dne 4.12.2018 přijali strážníci telefonické oznámení o volně pobíhajícím psu na ulici Třebíčská. Hlídka se dostavila na místo, kde psa odchytila.
Dne 17.12.2018 byl telefonicky oznámen o volně pobíhající pes, kterého oznamovatel odchytil na ulici Karlov. Hlídka se dostavila na místo, kde si psa od oznamovatele převzala. Vzhledem k tomu, že psi nebyli označeni žádným identifikačním znakem, byli převezeni do útulku pro zaběhlé psy na ulici Zámecká.

Zajištění akcí
Dne 2.12.2018 zajišťovala hlídka MP opatření v dopravě v souvislosti s uzavřením vjezdu na náměstí a v součinnosti s hlídkou PČR a SDH následný dohled na pokojný průběh oslavy příchodu adventu pořádané městem.
Dne 11.12.2018 ráno uzavřeli strážníci vjezd do centra města a po celý den společně s pořadatelem zabezpečovali záležitosti spojené s organizací a průběhem tradičního vánočního jarmarku.

Nahoru