Z událostí městské policie - září 2018

Nezletilý pod vlivem alkoholu
Dne 28.9.2018 v 23.30 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v jedné z velkomeziříčských provozoven se nachází mladík, který je pod vlivem alkoholických nápojů. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde mladíka, ve kterém byl zjištěn nezletilý, vyzvala k provedení dechové zkoušky, která byla s pozitivní. Z důvodu obavy o jeho život a zdraví byla na místo přivolána Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, která následně nezletilého převezla do nemocnice v Třebíči. Hlídka se poté vrátila znovu do provozovny, kde oznamovatel označil osobu, která umožnila osobě mladší 15 let požít alkoholické nápoje. Poznatky o celé události byly předány OSPOD a podezření z přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.


Srazil sloup
Dne 25.9.2018 v 13.15 hod. bylo přijato telefonické oznámení od operačního střediska PČR, že na ulici Ostrůvek došlo k dopravní nehodě, při které řidič nacouval do betonového sloupu elektrického vedení, který následně spadl. Dále bylo strážníkům sděleno, že řidič z místa události odjel. Hlídka MP se neprodleně dostavila do dané lokality, kde řidiče nákladního vozidla zastavila na ulici Pod Strání. Řidič se na místě k nehodě přiznal a strážníky byl vyzván, aby setrval na místě do příjezdu Policie ČR. Současně byl o poškozeném vedení vyrozuměn správce energetické sítě, který v součinnosti s HZS zabezpečil místo události.

Nezabezpečený náklad
Dne 25.9.2018 v 10.40 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení od OOPČR s žádostí o součinnost ve věci vysypaného nákladu na okružní křižovatce ulic Sokolovská, Karlov. Hlídka se dostavila na místo, kde zjistila, že při průjezdu křižovatkou došlo k naklopení valníku a k vysypání čtyř vaků granulátu na komunikaci a chodník. Strážníci po dobu nakládky vysypaného granulátu a úklidu komunikace usměrňovali provoz na křižovatce, hlídka PČR si následně převzala událost v dopravě k dořešení.

Nález peněženky
Dne 20.9.2018 v 18.40 hod. přijala hlídka MP oznámení z provozovny na ulici U Tržiště o nálezu peněženky v jejich obchodě.. Hlídka se dostavila na místo, kde si peněženku převzala a z jejího obsahu zjistila majitelku, které byla peněženka následně předána.

Volně pobíhající pes
Dne 13.9.2018 v 18.00 hod. přijala hlídka oznámení, že na ulici Uhřínovská volně pobíhá pes. Hlídka MP se dostavila na místo, kde zaběhlého psa odchytla a vzhledem k tomu, že nebyl opatřen známkou ani čipem vedoucí ke zjištění jeho majitele, byl umístěn do útulku pro zaběhlé psy na ulici Zámecká.

Hořící popelnice
Dne 11.9.2018 odpoledne byla hlídkou spatřena doutnající plastová popelnice pod budovou radnice na Náměstí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o požár menšího rozsahu, strážníci obsah popelnice prolili vodou, čímž zabránili jeho rozšíření a vzniku dalších škod.

Obava o zdraví
Dne 11.9.2018 v 11.20 hod. přijali strážníci telefonické oznámení, ve kterém oznamovatelka uvedla, že má strach o svoji kamarádku, se kterou se domluvila, že k ní přijde na návštěvu a tato že nepřišla, nereaguje na telefon a navíc jí neotevírá. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde obyvatelé domu uvedli, že sousedku neviděli ani neslyšeli z domu odcházet, proto po provedených úkonech, které měly vést ke kontaktování této osoby vyššího věku, přivolali strážníci na místo hasiče, aby byt otevřeli z důvodu obavy o zdraví a život uživatelky bytu. Posléze bylo strážníky ověřeno, že paní odešla do města na nákupy, tudíž nebylo třeba další opatření.

Krádeže v provozovnách
Dne 4.9.2018 v 15.15 hod. přijala hlídka telefonické oznámení z provozovny Kaufland, kde mělo dojít ke krádeži zboží. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde se přistižený zákazník ke krádeži přiznal a nepoškozené zboží vrátil zpět do prodejny. Po provedení nezbytných úkonů byl tento přestupek proti majetku projednán uložením pokuty příkazem na místě.
Dne 5.9.2018 v 16.55 hod. přijala hlídka oznámení od OOPČR s žádostí o součinnost ve věci krádeže v provozovně Billa na ulici Hornoměstská. Vzhledem k tomu, že v tomto případě došlo k poškození zboží, kterým provozovně vznikla škoda, kterou zákazník nebyl schopen zaplatit, byla celá událost po provedení všech nezbytných úkonů oznámena příslušnému správnímu orgánu.

Nahoru