Z událostí městské policie - srpen 2018

Krádež v provozovně
Dne 29.8.2018 v 19.45 hod. přijala hlídka MP oznámení od OOPČR s žádostí o provedení součinnosti ve věci objasnění krádeže zboží v provozovně Penny Market na ulici K Novému nádraží. Hlídka se dostavila na místo, kde zjistila, že krádeže se dopustili dva muži cizí státní příslušnosti, kteří v prodejně odcizili zboží v hodnotě 800,- Kč. Po provedení nezbytných úkonů strážníci podezření z přestupku proti majetku oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Zraněný muž
Dne 23.8.2018 v 18.10 hod. přijali strážníci oznámení o bezvládně ležícím muži u vlakové zastávky na ulici Družstevní. Strážníci se neprodleně dostavili na místo, kde nalezli muže, který byl zjevně pod vlivem alkoholu a pádem na zem si způsobil zranění na hlavě. Na místo strážníci přivolali ZZS kraje Vysočina, následně lékař rozhodl o převozu muže do nemocnice v Třebíči.

Nafackoval sousedce
Dne 15.8.2018 v 20.20 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení s žádostí o součinnost od OOPČR, ve věci fyzického napadení osoby. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde před domem čekala oznamovatelka, která hlídce sdělila, že slavila svůj svátek se sousedem a dodala, že při sledování televizi se nepohodli, a soused ji měl dát tři facky. Ke zranění oznamovatelky nedošlo, strážníci na místě provedli nezbytné úkony k navození pokojného stavu a k zadokumentování události. Podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití pak oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Rušení nočního klidu
Dne 11.8.2018 v 23.45 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení o rušení nočního klidu v zahrádkářské kolonii Palčáky. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde u jedné z chat se zdržoval větší počet osob v družné zábavě. Hlídka přivolala majitele chaty, který hlídce uvedl, že se mu narodil syn a že tuto událost oslavují. Strážníci šťastného tatínka poučili o povinnosti dodržovat dobu nočního klidu a v oblasti byl navozen pokojný stav.

Odpad na veřejném prostranství
Dne 10.8.2018 dopoledne prověřovala hlídka MP skutečnosti ve věci skládky odpadu na ulici Čechova, která se měla nacházet na veřejném prostranství. Strážníci na místě zjistili, že v lokalitě dochází k rekonstrukci bývalé kotelny, a že dělníci odkládají izolaci ze střechy na veřejné prostranství. O tomto byl informován správce poplatku Městského úřadu, který učinil příslušné opatření ke stanovení podmínek dočasného uložení materiálu a vyměření poplatku za uložený odpad.

Volně pobíhající pes
Dne 7.8.2018 v 18.40 hod. přijala hlídka MP telefonickou žádost o převzetí psa, kterého oznamovatelka nalezla na ulici Krátká. Hlídka se dostavila na místo, kde si psa převzala. Vzhledem k tomu, že pes byl opatřen identifikační známkou, byl dohledán majitel, kterého hlídka o dané situaci neprodleně telefonicky informovala. Majitel strážníkům uvedl, že se mu během venčení pes utrhl z vodítka a on ho již nějakou dobu hledá. Následně si psa vyzvedl na služebně MP.

Pomoc v nouzi
Dne 3.8.2018 v 21.20 hod. při preventivní činnosti na ulici Náměstí spatřila hlídka MP starší ženu, která měla nejistou chůzi. Žena byla dotazována, zda ji není špatně a zda potřebuje lékařskou pomoc a na místo zavolat zdravotnickou záchrannou službu. Tato strážníkům sdělila, že je pouze zesláblá po dlouhém pobytu v nemocnici a že si naplánovala moc dlouhou procházku, která ji unavila. Vzhledem k dané situaci byla hlídkou MP převezena do místa trvalého bydliště.

Nález
Dne 3.8.2018 odpoledne během preventivní činnosti na ulici Karlov nalezla hlídka MP na parkovišti u hřbitova dokumentaci k vedení provozu vozidel. Strážníci vzali nález dočasně do úschovy na služebnu MP, zjistili majitele, kterého telefonicky o nálezu informovali a který si následně nalezenou záznamní knihu jízd osobně na služebně převzal.

 

Nahoru