Z událostí městské policie - červenec 2018

Volně pobíhající pes
Dne 25.7.2018 v 17.45 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení o volně pobíhajícím psu na veřejném prostranství ulice Karlov. Na místě na strážníky čekal oznamovatel, který psa odchytil na parkovišti u hřbitova. Hlídka si nalezeného psa převzala a následně ho umístila do útulku pro zaběhlé psy.

Podnapilý cizinec
Dne 21.7.2018 v 01.55 hod. spatřili strážníci na ulici Novosady muže, který byl v podnapilém stavu a pohyboval se po komunikaci mezi projíždějícími vozidly, přičemž ohrožoval silniční provoz a svůj život a zdraví. Strážníkům nebyl schopen hodnověrně prokázat svoji totožnost a vzhledem k okolnosti, že se jednalo o cizího státního příslušníka, požádali strážníci o poskytnutí součinnosti cizineckou policii. Následně si hlídka cizinecké policie převzala muže k provedení nezbytných úkonů a dořešení události.

Poškozená svodidla
Dne 20.7.2018 bylo zjištěno poškození svodidel na komunikaci, která vede na Fajtův kopec a které vzniklo následkem dopravní nehody. Vzhledem k tomu, že došlo ke škodě na majetku města, přivolali strážníci na místo hlídku skupiny DN Policie ČR Žďár nad Sázavou, která si celou událost převzala k dořešení.

Vyhrožoval sebevraždou
Dne 16.7.2018 v 15.15 hod. přijali strážníci oznámení od OOPČR s žádostí o součinnost na ulici Sokolovská, kde na policii čeká osádka záchranky s podnapilou osobu, která vyhrožuje sebevraždou. Strážníci se neprodleně dostavili na místo, kde jim lékař sdělil, že muž je pod vlivem alkoholických nápojů a že je schopen převozu do PZS. Po provedení nezbytných úkonů byl následně hlídkou MP přepraven do PZS Jihlava k vystřízlivění.

Pomoc v nouzi
Dne 12.7.2018 v 17.20 hod. přijala hlídka MP od Operačního střediska PČR Jihlava žádost o součinnost ve věci prověření oznámení o zmatené ženě, která se pohybuje na ulici Františkov. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde se opravdu nacházela zmatená starší žena, která se obtížně orientovala a kterou strážníci převezli do místa trvalého bydliště, kde si jí převzal syn, který strážníkům sdělil, že se o matku postará.

Podnapilá žena
Dne 12.7.2018 v 12.15 hod. přijala hlídka MP oznámení od OOPČR s žádostí o provedení součinnosti ve věci hrubého jednání, kterého se měla dopouštět dcera vůči své matce. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde strážníkům starší paní sdělila, starší paní, že je její dcera opilá a že jí nadává a chová se k ní hrubě. Strážníci podnapilou ženu vyzvali k prokázání totožnosti a následně k provedení dechové zkoušky, jejíž výsledek byl pozitivní. Po provedení nezbytných úkonů strážníci podnapilou ženu přepravili do PZS v Jihlavě k vystřízlivění pod odborným dohledem.

Osoby poškodily značku
Dne 8.7.2018 v 03.40 hod. poškodily dvě osoby přenosnou dopravní značku, která byla umístěna na komunikaci ulice Vrchovecká. Jednalo se o návěst před objízdnou trasou, kterou osoby nejprve vytáhli ze stojanu, hodily na zem a pak po ní střídavě skákaly. Obě osoby strážníci na místě ztotožnili, událost zadokumentovali a jako přestupek oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Hodili květináče do řeky
Dne 8.7.2018 po půlnoci zachytila hlídka MP dva mladíky, kteří před velkomeziříčskou provozovnou ukradli dva truhlíky osázené květinami, které následně hodili do řeky. Po provedení všech nezbytných úkonů, projednali strážníci přestupek proti majetku, kterého se dopustili oba přistižení mladíci, uložením pokuty příkazem na místě.

 

Nahoru